ประจวบคีรีขันธ์-ผู้ว่าฯเปิดโครงการรถพุ่มพวงจำหน่ายสินค้า OTOP เคลื่อนที่

ประจวบคีรีขันธ์-ผู้ว่าฯเปิดโครงการรถพุ่มพวงจำหน่ายสินค้า OTOP เคลื่อนที่

ภาพ/ข่าว:เอกภพ วงษ์ประเสริฐ     

                เมื่อเวลาประมาณ 09.30 น. วันที่ 22 ก.พ.66 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(หลังเก่า) ดร.เสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการ OTOP Plus รถจำหน่ายสินค้า OTOP เคลื่อนที่ หรือ รถพุ่มพวง เพื่อบริการนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายลง เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ และสร้างโอกาสในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าของดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของผู้ประกอบการ ผ่านช่องทางการตลาดภายนอกชุมชน โดยมี นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล /นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ/นายองครักษ์ ทองนิรมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสินาทร โอ่เอี่ยม ปลัดจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี
               ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการนี้ขึ้น ตามนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีบทบาทและภารกิจสำคัญในการพัฒนาระบบกลไกการมีส่วนร่วม และการเรียนรู้ พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนให้พึ่งตนเองได้ มีการสร้างระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีช่องทางการตลาดที่หลากหลาย สร้างรายได้อย่างมั่นคง กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการตลาด                  สำหรับผู้ประกอบการสินค้า OTOP ที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1.เป็นผู้ผลิต-ผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียนแล้ว 2.มีรถยนต์และสามารถตกแต่งรถยนต์สำหรับจำหน่ายสินค้า OTOP ตามที่กำหนด อาทิเช่น ติดสติ๊กเกอร์ มีป้ายโครงการ โลโก้ และรถสามารถเปิดจำหน่ายสินค้าได้สะดวก 3.มีความพร้อมในการนำรถออกไปจำหน่ายสินค้าได้ในทุกสถานที่
             นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า หลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายลงทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นจำนวนมาก และส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะอยู่ตามโรงแรมและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ อีกทั้งผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีจำนวน 800 กว่าราย มีผลิตภัณฑ์สินค้า 2,300 กว่าผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะทำยังไงให้ผู้ประกอบการสามารถจำหน่ายสินค้าได้เพิ่มมากขึ้น นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และของดีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงได้จัดโครงการโอทอป พลัส ขึ้น โดยลักษณะเป็นรถจำหน่ายสินค้าของดีต่างๆหรือรถพ่มพวง เข้าไปบริการจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวถึงที่ ซึ่งได้รวมตัวเป็นจำนวนมากตามสถานที่ต่างๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว ซึ่งไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาหาซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการตามสถานที่ต่างๆซึ่งอาจอยู่ห่างไกล โดยช่วงเทศกาลหรือช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ผู้ประกอบการที่สนใจจะนำรถจำหน่ายสินค้าไปจอดจำหน่าย ทางสำนักงานพัฒนาชุมชน ก็จะประสานไปยังผู้ประกอบการโรงแรม สถานที่พัก หรือแหล่งท่องเที่ยวเจ้าของสถานที่นั้นๆ เพื่อขอใช้สถานที่ให้รถจำหน่ายสินค้าที่เข้าร่วมโครงการไปจอดบริการจำหน่ายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยว นายดำรงค์ กล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!