ปราจีนบุรี-กศน.อำเภอกบินทร์บุรีติวเข้ม ปชต. ก่อนการเลือกเลือกตั้ง สส.

ปราจีนบุรี-กศน.อำเภอกบินทร์บุรีติวเข้ม ปชต. ก่อนการเลือกเลือกตั้ง สส.

ภาพ-ข่าว:มานิตย์ สนับบุญ/ฉลองรัตน์ ทองโบราณ

                 วันนี้ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรีรายงานว่า นางสาวเมลดา วัชรโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปราจีนบุรี (กกต.) ร่วมกับนางขนิษฐา ป้องชาติ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกบินทร์บุรี จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยระดับตำบล (รุ่นที่ 5) ให้แก่คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) เขตอำเภอกบินทร์บุรี จำนวน 7 ตำบล ได้แก่ตำบลนาแขม วังดาล นนทรี หาดนางแก้ว วังท่าช้าง ย่านรีและตำบลบ้านนา รวม 200 คน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
               โดยนางวัชราภรณ์ แตงหมี นายอำเภอกบินทร์บุรี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างกระบวนการตรวจสอบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ที่กำลังจะเกิดขึ้น ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในอำนาจอธิปไตยของประชาชน ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ ให้ตระหนักถึงหน้าที่พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย โปร่งใส บริสุทธิ์ และ เป็นธรรมฯ ในการเลือกตั้ง สส. – ผู้แทนทุกระดับ

                ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) โดยนายวิรัช รำจวนเกียรติ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 2 เข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!