ตาก-(วปอ.) รุ่นที่ 65มอบสนามเด็กเล่นพร้อมเครื่องเล่น ให้กับโรงเรียนตามแนวชายขอบ

ตาก-(วปอ.) รุ่นที่ 65มอบสนามเด็กเล่นพร้อมเครื่องเล่น ให้กับโรงเรียนตามแนวชายขอบ

ภาพ/ข่าว เกษมสันต์ ไชยเดช

            คณะนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 65 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ มอบสนามเด็กเล่นพร้อมเครื่องเล่น ให้กับโรงเรียนตามแนวชายขอบ ของจังหวัดตาก

            วันนี้ (21 ก.พ. 66) เวลา 10.00 น. ที่โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 65 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ในโอกาสเดินทางมาดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ โดยมี พลตรี ศักดิ์สิทธิ์ แสงชนินทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยาการความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร นำคณาจารย์และคณะนักศึกษา วปอ.65 เดินมาดูงานในครั้งนี้
             ด้วย วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ มีกำหนดนำนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 65 พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เดินทางมาดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ และลงพื้นที่จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2566
              โดยในวันนี้คณะนักศึกษา (วปอ.) รุ่นที่ 65 ได้เดินทางมามอบเครื่องเล่นสนามให้แก่โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธวัชชัย แสงแปลง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน บรรยายสรุปสถานการณ์ของโรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนชายขอบที่อยู่ติดแนวชายแดนไทย-เมียนมา ตลอดช่วงเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ได้มีการสู้รบกันระหว่างทหารชนกลุ่มน้อย กับทหารรัฐบาลกองทัพเมียนมา ทำให้เด็กนักเรียนและบุคคลกรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน ขาดขวัญและกำลังใจในการเรียนการสอน ทางด้านนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 65 ได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ชายแดน จึงได้ร่วมมือจากบริษัท SCG และ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนับสนุนการก่อสร้างสนามเด็กเล่นพร้อมเครื่องเล่นเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท
             สำหรับวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หรือ วปอ. เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของประเทศ ขึ้นตรงกับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม มีหน้าที่จัดการศึกษาหลักสูตรเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติและการป้องกันราชอาณาจักร ให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน พนักงานองค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งเอกชน โดยฝึกปฏิบัติการวางแผนและนโยบายระดับชาติ การพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!