นครสวรรค์-สภาวัฒนธรรมจังหวัดฯขอเชิญชวนทุกท่านรวมทอดผ้าป่าการกุศล “เพื่อวัฒนธรรม” กองละ 299 แจกหลวงพ่อพัฒน์

นครสวรรค์-สภาวัฒนธรรมจังหวัดฯขอเชิญชวนทุกท่านรวมทอดผ้าป่าการกุศล “เพื่อวัฒนธรรม” กองละ 299 แจกหลวงพ่อพัฒน์

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

              นายพันศักดิ์ ศรีทอง ประธานสภาจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์และแนวคิด ในการดำเนินการสภาวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับเครือข่ายวัฒนธรรม มีหน้าที่สำคัญในการระดมทรัพยากร บุคลากร สรรพกำลังต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และต่อยอดจารีต ประเพณี ภูมิปัญญา มรดกทางวัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ยังขาดงบประมาณในการดำเนินงานเป็นจำนวนมาก
             ดังนั้นในการประชุมของคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม จึงมีมติให้มีการทอดผ้าป่าการกุศล “เพื่อวัฒนธรรม” เพื่อจัดหารายได้ในการดำเนินงานดังกล่าว โดยกำหนดทอดผ้าป่าการกุศล “เพื่อวัฒนธรรม” ในวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 (วันอนุรักษ์มรดกไทย) ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ กำหนด ผ้าป่ากองละ 299 บาท ท่านที่ทำบุญ 1 กอง จะได้รับ เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ รุ่นเศรษฐีดงแม่นางเมือง 1 องค์
              นายพันศักดิ์ กล่าวว่า “ท่านที่ประสงค์ร่วมทำบุญในครั้งนี้ สามารถโอนเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 151- 875-431-7ชื่อบัญชี นางนพปพัชร์ วรายนต์พินิจ โทร.080-365-6535 ขออานิสงส์แห่งการทำบุญนี้ ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบความสุข ความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปเทอญ”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!