ร้อยเอ็ด-จัดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ภายใต้ชื่อ”งานของดีชายแดนใต้ และ OTOP ทั่วไทยร่วมใจสู่เมือง 101″

ร้อยเอ็ด-จัดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ภายใต้ชื่อ”งานของดีชายแดนใต้ และ OTOP ทั่วไทยร่วมใจสู่เมือง 101″

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

             วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.30 น. ที่โดมแอร์ หน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสันร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เยี่ยมชมให้กำลังใจ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ในงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า “งานของดีชายแดนใต้ & OTOP ทั่วไทยร่วมใจสู่เมือง 101 ประจำปี 2566 โดยมีนายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนผู้ประกอบการ OTOP ผู้ประกอบการ SMEs ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
             จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะทำงานเครือข่าย OTOP จังหวัดสงขลา เครือข่าย OTOP ทั่วไทย กำหนดจัดงานมหกรรมแสดงและจำหน่าย“งานของดีชายแดนใต้ & OTOP ทั่วไทยร่วมใจสู่เมือง 101 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 17 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายส่งเสริมพื้นที่ตลาดใหม่ และขยายพื้นที่ตลาดเดิมให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการ SME จากจังหวัดร้อยเอ็ด และจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ที่สมัครใจเข้าร่วมตามนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาธุรกิจชุมชน ส่งเสริมประเภทตลาดประชารัฐของดีจังหวัด และเพื่อกระตุ้นกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตลอดปี และเปิดช่องทางการตลาดที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น
               ทั้งนี้ ภายในงาน มีผู้ประกอบการร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้า แยกเป็นประเภทอาหาร เครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร นวดเพื่อสุขภาพ อาหารชวนชิม และสินค้าSME กว่า 241 บูท ไว้บริการประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวได้ร่วมชิมช็อปอย่างมากมาย ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!