นครนายก-โรงเรียนอนุบาลนครนายกจับฉลากนักเรียนเข้าเรียนระดับอนุบาล1และ2

นครนายก-โรงเรียนอนุบาลนครนายกจับฉลากนักเรียนเข้าเรียนระดับอนุบาล1และ2

ภาพ-ข่าว:สมบัติ เนินใหม่/รัชชานนท์ เนินใหม่

                ที่หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลนครนายก เขตเทศบาลเมืองนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายกนายสมศักดิ์ ป่าไพร ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครนายก ดร.จำลอง เรียงศรีเจริญพร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครนายกพร้อมคณะกรรมการฯ คณะครู ได้ให้การต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน ที่นำนักเรียนที่จะเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่1 และ2 ประจำปีการศึกษา 2566
               โดยมีผู้ปกครอง ปู่ย่าตายาย ญาติพี่น้อง ติดตามกันมาลุ้นให้ลูกหลานได้ผ่านการจับฉลากเพื่อเข้าเรียนกันเป็นจำนวนมาก ลุ้นทั้งในห้องนอกห้องกันอย่างสนุกสนาน ท่ามกลางความยินดีของลูกหลานที่จับฉลากได้ ส่งเสียงเฮฮาด้วยความดีใจ สมความตั้งใจ ส่วนผู้ที่จับไม่ได้ก็ต้องหาที่เรียนใหม่ เพื่อไม่ให้เสียโอกาส
               ปัจจุบันสถานศึกษาภาคบังคับทุกแห่ง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ได้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เท่าเทียมกัน เพื่อเปิดโอกาสให้สถานศึกษาทุกแห่งได้พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ให้สอดคล้องตามนโยบายกระทรวงศึกษา ก้าวไปในทิศทางเดียวกัน โรงเรียนอนุบาลนครนายก ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการสรรหาเด็กเข้าเรียน โดยเปิดโอกาสแสดงความโปร่งใสให้กับผู้ปกครอง เพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย และจะดำเนินการตามนโยบายในทุกระดับชั้นที่มีการเปิดรับสมัครเข้าเรียนต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!