ร้อยเอ็ด-รองผู้ว่าฯประกอบพิธีถวายภัตตาหารพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง

ร้อยเอ็ด-รองผู้ว่าฯประกอบพิธีถวายภัตตาหารพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

              วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร และกรรมการกำกับห้องสอบ ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ประจำปี 2566 โดยมี พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าอาวาสวัดบ้านเปลือยใหญ่ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รองประธานและสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน เข้าร่วมพิธี ที่ วัดบ้านเปลือยใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
             โดยการสอบบาลีสนามหลวงฯ ในสนามสอบทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ มีสนามสอบทั้งสิ้น จำนวน 83 แห่ง ซึ่งจะดำเนินการสอบในระหว่างวันที่ 15 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2566 สำหรับจังหวัดร้อยเอ็ดมีสนามสอบบาลีสนามหลวง 2 แห่ง คือ ที่วัดบ้านเปลือยใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด และวัดกลาง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
            ในส่วนสนามสอบวัดบ้านเปลือยใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลเป็นข้าวกล่องพระราชทาน จำนวน 503 ชุด ถวายแด่พระภิกษุ สามเณร และกรรมการกำกับห้องสอบซึ่งเป็นการสอบเพื่อวัดผลบาลีในการเลื่อนชั้นเปรียญธรรมประจำปี ถือเป็นการวัดความรู้ชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สืบทอดมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ การสอบบาลีสนามหลวงในปัจจุบัน มีกองบาลีสนามหลวงรับผิดชอบดูแล ภายใต้การกำกับของมหาเถรสมาคม

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!