ร้อยเอ็ด-รองผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด เปิดการชุมนุมรอบกองไฟค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี

ร้อยเอ็ด-รองผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด เปิดการชุมนุมรอบกองไฟค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

              วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19.00 น. ที่ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม) เป็นประธานพิธีเปิดการชุมนุมรอบกองไฟเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายแสงศิลป์ วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ร่วมพิธีฯ ดังกล่าว
                โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2516 เปิดรับนักเรียนครั้งแรกจำนวน 2 ห้องเรียน ในระยะก่อตั้งยังไม่มีอาคารสถานที่ ต้องอาศัยสถานที่โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1 ปีการศึกษา ต่อมาย้ายมาก่อตั้งที่บริเวณป่าดอนแดง ถนนแจ้งสนิท ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด บนเนื้อที่ 154 ไร่ 2 งาน ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราว เมื่อเดือน เมษายน พ.ศ.2517 ปัจจุบัน มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและลูกจ้าง รวมจำนวน 47 คน และนักเรียน จำนวน 757 คน
                 สำหรับการจัดกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีความอดทน มีความตรงต่อเวลารู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รู้จักแก้ปัญหาและเป็นการบูรณาการสาระการเรียนรู้ ตามกลุ่มสาระให้เข้ากับชีวิตจริง โดยการให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งได้รับประสบการณ์ตรง สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีนักเรียนร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวนกว่า 500 คน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!