สมุทรสาคร-มูลนิธิการกุศลฯจุดกระทุ่มแบน จัดโครงการพี่กู้ภัย ปันรัก สู่น้อง

สมุทรสาคร-มูลนิธิการกุศลฯจุดกระทุ่มแบน จัดโครงการพี่กู้ภัย ปันรัก สู่น้อง

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวเฉพาะกิจจังหวัดสมุทรสาคร

             ที่โรงเรียนตำรวจชายแดน ตะโกปิดทอง ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร จุดกระทุ่มแบน ได้จัดเลี้ยงอาหาร และแจกอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน รวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่เด็กนัก เรียนตามโครงการพี่กู้ภัย ปันรัก สู่น้อง สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้ชุมชนและองค์กรทุกภาคส่วนต่างๆได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติในการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต รวมทั้งเพื่อให้เด็กในพื้นที่ได้รับความรักความอบอุ่นจากพี่ให้น้องและได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน มีความสุขตลอดจนเพื่อให้เด็กกล้าแสดงออกในทางที่ถุกต้อง เหมาะสมกับวัยและได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!