“อลงกรณ์”มั่นใจประชาธิปัตย์คัมแบ็ค ประชาชนขานรับนโยบายธนาคารหมู่บ้านชุมชน 2 ล้าน

“อลงกรณ์”มั่นใจประชาธิปัตย์คัมแบ็ค ประชาชนขานรับนโยบายธนาคารหมู่บ้านชุมชน 2 ล้าน

 "ตอบโจทย์ใหญ่ 5 ข้อ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเงินสะพัด4ปี 3.6 ล้านล้านบาท"

ภาพ-ข่าว:พิสิษฐ์ รื่นเกษม

            นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคและประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวแสดงความมั่นใจถึงอนาคตของพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ว่า พรรคประชาธิปัตย์จะกลับมาเป็นพรรคทางเลือกหลักของประเทศอีกครั้งหนึ่งด้วยผลงาน นโยบายและความสามารถในการบริหารที่พิสูจน์แล้ว4ปียุคอุดมการณ์-ทันสมัย”ทำได้ไว ทำได้จริง”โดยเฉพาะนโยบายธนาคารหมู่บ้าน-ธนาคารชุมชน 2 ล้านบาทของพรรคประชาธิปัตย์ได้รับการขานรับดีมากจากเวที”ฟัง คิด ทำ”ระดับหมู่บ้านและชุมชนเพราะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจและเป็นเมกกะโปรเจคทางเศรษฐกิจที่กระจายเม็ดเงิน 160,000 ล้านบาทลงไปถึงฐานรากคือหมู่บ้านและชุมชน 80,000 แห่งใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ
              สามารถตอบโจทย์ 5 ข้อของประชาชนและประเทศ ได้แก่  1.แก้หนี้ แก้จน สร้างงาน สร้างเงิน สร้างอาชีพ 2.สร้างระบบการออมและสินเชื่อชุมชน 3.สร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านและชุมชน 4.วางโครงสร้างระบบการเงินฐานรากใหม่ 5.กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ “เป็นครั้งแรกของประเทศที่มีการวางรากฐานของระบบสถาบันการเงินระดับหมู่บ้านและชุมชนในรูปแบบธนาคารหมู่บ้านและธนาคารชุมชนพร้อมกันทั่วประเทศ76จัวหวัดและกรุงเทพมหานครด้วยทุนประเดิมเริ่มต้นแห่งละ2ล้านบาทจำนวน 8 หมื่นหมู่บ้านและชุมชนคิดเป็นเงิน 160,000 ล้านบาทโดยในทางเศรษฐศาสตร์เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ5รอบซึ่งจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจฐานรากอย่างน้อย 9 แสนล้านบาทต่อปี หรือ 3.6 ล้านล้านบาทใน 4 ปีแรกเป็นการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจและยังเป็นการวางรากฐานระบบการเงินใหม่ของประเทศในระดับฐานรากครอบคลุมทุกจังหวัด
             เท่าที่พรรคประชาธิปัตย์จัดเวทีระดับหมู่บ้านและชุมชน ปรากฎว่าประชาชนพึงพอใจและชื่นชอบนโยบายนี้เพราะตรงกับความต้องการของประชาชนในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นค่าครองชีพสูงลูกหลานว่างงานการค้าซบเซาเป็นหนี้นอกระบบมากขึ้นจากผลกระทบของวิกฤติโควิดและสงครามรัสเซีย-ยูเครน นอกจากนี้การบริหารด้วยแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยชุมชนของชุมชนเพื่อชุมชนจะทำให้หมู่บ้านและชุมชนเข้มแข็งขึ้น” นายอลงกรณ์กล่าวในที่สุด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!