ชลบุรี-ร้อง..!!บริษัททัวร์รายใหญ่ ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงกับ บริษัททัวร์รายย่อย สร้างความเสียหายกว่า 14 ล้านบาท

ชลบุรี-ร้อง..!!บริษัททัวร์รายใหญ่ ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงกับ บริษัททัวร์รายย่อย สร้างความเสียหายกว่า 14 ล้านบาท

ภาพ-ข่าว:นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี

               จากกรณี ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวรายย่อย จำนวนกว่า 10 ราย ได้เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อกรมการท่องเที่ยว เพื่อให้ดำเนินการทางกฎหมายกับ บริษัททัวร์รายใหญ่รายหนึ่ง ซึ่งมีพฤติกรรมไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงกับบริษัททัวร์ รายย่อย สร้างความเสียหายกว่า 14 ล้านบาท เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 โดยผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวรายย่อย (Retail) ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนและประชุมหารือ กับกรมการท่องเที่ยว เพื่อให้ดำเนินการทางกฎหมายกับบริษัททัวร์รายใหญ่ รายหนึ่ง (Wholesale) ซึ่งมีพฤติกรรมไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงกับบริษัททัวร์รายย่อย ส่งผลให้บริษัททัวร์รายย่อย ต้องรับผิดชอบจัดทัวร์ขึ้นใหม่หรือคืนค่าทัวร์ให้แก่ลูกค้า สร้างความเสียหายมูลค่ากว่า 14 ล้านบาท นั้น
               ในกรณีดังกล่าวนี้ นายจาตุรนตั ภักดีวานิช รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ในฐานะนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง มอบหมายให้นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขากรุงเทพมหานคร ออกคำสั่งให้ บริษัททัวร์รายใหญ่ดังกล่าว เข้าพบในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง หากพบว่ามีการกระทำใดที่ผิดตามพระราชบัญญัติธุรกิจ นำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่มาพบตามคำสั่ง จะมีบทลงโทษสูงสุดถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว และหากพบว่ามีการกระทำใดอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตามมาตรา 24 กรมการท่องเที่ยวจะดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษเป็นคดีอาญา ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท
              กรมการท่องเที่ยวขอเรียนว่า พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ฯ ฉบับนี้ มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองนักท่องเที่ยว จากการเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวเป็นสำคัญ อย่างไรก็ดี จากลักษณะปัญหานี้ กรมการท่องเที่ยวจะหาแนวทางป้องกัน ซึ่งอาจจำเป็นต้องพิจารณาปรับปรุงหรือมีมาตรการทางกฎหมายต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!