เชียงใหม่-พาณิชย์ฯจัดเสวนาให้ความรู้ด้านการส่งเสริมการตลาดแก่กลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตแบรนด์ท้องถิ่นภาคเหนือ

เชียงใหม่-พาณิชย์ฯจัดเสวนาให้ความรู้ด้านการส่งเสริมการตลาดแก่กลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตแบรนด์ท้องถิ่นภาคเหนือ

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่

           สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดเสวนาให้ความรู้ด้านการส่งเสริมช่องทางการตลาดและยกระดับผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ให้แก่กลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตแบรนด์ท้องถิ่นภาคเหนือ เพื่อเพิ่มโอกาสในการต่อยอดในเชิงพาณิชย์
           วันนี้ (20 ก.พ. 66) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการเสวนาทางวิชาการและศึกษาดูงาน ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “คิดอย่างไรให้เกิดแรงบันดาลใจ ไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Passion to Production) ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมสรีเวียงพิงค์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางนัยนภัส สังขนุกิจ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยส่วนราชการและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
            การจัดงานดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากด้วยเศรษฐกิจมูลค่าสูง ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อสร้างโอกาสและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่างนักสร้างสรรค์ กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ในการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ให้แก่ผู้ผลิตแบรนด์ท้องถิ่น และการส่งเสริมช่องทางการตลาด
            โดยภายในงานจะมีการเสวนาทางวิชาการที่ให้ความรู้และเทคนิคต่างๆ ที่จะช่วยยกระดับการค้า และสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบธุรกิจให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สินค้ามูลค่าสูง ผู้ผลิตสินค้าชุมชน และสินค้าสร้างสรรค์ และจะหมุนเวียนไปจัดใน 4 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง และลำพูน ซึ่งเป็นจังหวัดระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC) โดยเริ่มจัดที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นแห่งแรก รวมถึงจะมีการลงพื้นที่ไปศึกษาดูงานยังสถานประกอบการที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ประสบผลสำเร็จด้านการค้ามาอย่างยาวนาน ทำให้ผู้ร่วมงานสามารถซักถามข้อสงสัย พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะและเทคนิคการค้าต่างๆ จากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถานที่ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับวิธีการวางแผนบริหารจัดการตลาด และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ เพื่อนำไปปรับใช้และเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการในอนาคต

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!