อยุธยา-โครงการอบรมก่อนสอบ นักธรรมชั้นโทและชั้นเอก

อยุธยา-โครงการอบรมก่อนสอบ นักธรรมชั้นโทและชั้นเอก

ภาพ – ข่าว นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

     คณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยาจัดพิธีเปิดโครงการอบรมก่อนสอบ นักธรรมชั้นโทและชั้นเอก ของคณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยา
      เมื่อเวลา 13:00 น.วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ที่ อาคารกัมฏฐาน วัดใหญ่ชัยมงคล ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง ประธานฝ่ายการศึกษา คณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยา ได้ถวายรายงาน ในพิธีเปิดโครงการอบรมก่อนสอบ นักธรรมชั้นโทและชั้นเอก ของคณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยา มีพระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร เป็นองค์ ประธานในการกล่าวเปิดโครงการ และให้โอวาทเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พระสังฆาธิการ ครูสอนพระปริยัติธรรม คณาจารย์และพระนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
       พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร กล่าวว่า การจัดการอบรมก่อนสอบ นักธรรมชั้นโทปีที่9 และชั้นเอกปีที่2 เกิดจากการดำริและนโยบายของคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อช่วยให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษานักธรรมเพื่อเตรียมตัวเข้าสอบธรรมสนามหลวงชั้นโทและชั้นเอก สนามสอบวัดพนัญเชิงวรวิหาร โดยได้รับความร่วมมือจากพระสังฆาธิการ ทุกวัดส่งพระภิกษุสามณรเข้าอบรม ประกอบด้วยนักธรรมชั้นโทจำนวน 37 รูป และนักธรรมชั้นเอกจำนวน 66 รูป โดยนิมนต์คณาจารย์ที่มีคุณวุฒิมาบรยายถวายความรู้ โดยจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม ถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2563 และ วันที่ 26 ตุลาคม ถึง วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ซึ่งจะมีการอบรม การเรียนการสอนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ช่วงเวลา 13:00 น.ถึง เวลา 20:00 น.เป็นระยะเวลา 10 วัน ที่สำนักเรียนปริยัติธรรม วัดใหญ่ชัยมงคล ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!