กระบี่-ทกจ.นำทัพ ผู้ประกอบการในพื้นที่ลงนาม MOU กับเมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย

กระบี่-ทกจ.นำทัพ ผู้ประกอบการในพื้นที่ลงนาม MOU กับเมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย

ภาพ-ข่าว สุพมาศ พรหมมาส

              วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบุรีศรีภู โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมงาน THAILAND B2B TRAVEL MART IN HATYAI การแลกเปลี่ยนธุรกิจท่องเที่ยว (MTEX) ระหว่างสมาคม MATTA MELAKA CHAPTER ประเทศมาเลเซีย และผู้ประกอบการท่องเที่ยวประเทศไทย
              โดยมีการลงนามสนธิสัญญา MOU กรอบพัฒนาความร่วมมือของผู้ประกอบการระหว่างประเทศ และนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจำนวน 5 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดสงขลา จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดกระบี่ และจังหวัดสตูล ร่วมลงนาม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและจัดกิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวทั้ง 5 จังหวัดเชื่อมโยงกับเมืองมะละกาของประเทศมาเลเซียเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทยต่อไป
              โดยนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายอนันต์ เขียวจันทร์ ประชาสัมพันธ์สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ เป็นผู้แทน และคณะกรรมการสมาคมเข้าร่วมเป็นสักขีพยานร่วมกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!