อุดรธานี-อบจ.สนับสนุนการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด อบต.หมูม่น

อุดรธานี-อบจ.สนับสนุนการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด อบต.หมูม่น

ภาพ-ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์

           ที่ สนามกีฬาโรงเรียนหมูม่นวิทยา อบจ.อุดรธานี นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด อบต.หมูม่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 18-19 ก.พ.2566 มีนายสมัคร บุญปก รองนายก อบจ.อุดรธานี นายวิระชน ประดับศรี ผอ.การกีฬาแห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี นายวัชระพล ขาวขำ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายพรพิษณุ บุญปก นายยิ่งใหญ่ กองทอง น.ส.ศิวิมล คำมุงคุล ส.อบจ.อุดรธานี หัวหน้าฝ่าย ปชส.อบจ.อุดรธานี หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.อุดรธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมชมการแข่งขัน
          นางประคอง เกตุรุน นายก อบต.หมูม่น ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อ 1.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน ใน อบต.หมูม่น ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด 2.เพื่อส่งเสริมให้นักกีฬามีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 3.เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจที่ดีระหว่าง อบต.หมูม่นกับชุมชนอันจะส่งผลดีในการพัฒนาต่อไป
           การแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด อบต.หมูม่นเป็นความร่วมมือกันระหว่าง ส.อบต.หมูม่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต. โรงเรียนหมูม่นวิทยา อบจ.อุดรธานี 9 หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ดำเนินการจัดให้มีการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ขึ้น ระหว่างวันที่ 18-19 ก.พ.2566 แบ่งกีฬาได้ดังนี้ ฟุตบอลประชาชน วอลเลย์บอล ชาย – หญิง เซปักตะกร้อ เปตอง ชาย – หญิง วิ่งกระสอบ วิ่งผลัดอุ้มแตงโม และชักเย่อ              นอกจากนี้ กิจกรรมการแข่งขันยังมีการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่าง ทีม อบจ.อุดรธานี นำโดย นายสมัคร บุญปก รองนายก อบจ.อุดรธานี นำทีมฟุตบอล อบจ.เข้าแข่งขันนัดกระชับมิตรกับ อบต.หมูม่น นำทีมโดย กำนันปริชาติ ไชยคำ ผลการแข่งขัน อบจ.อุดรธานี ชนะ 3 – 0

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!