กระบี่-เริ่มแล้ว “เทศกาลเที่ยวทุ่งหยีเพ็ง Mangrove Love Festival 2023 อัตลักษณ์ท้องถิ่น มนต์เสน่ห์ท่องเที่ยวชุมชน

กระบี่-เริ่มแล้ว “เทศกาลเที่ยวทุ่งหยีเพ็ง Mangrove Love Festival 2023 อัตลักษณ์ท้องถิ่น มนต์เสน่ห์ท่องเที่ยวชุมชน

ภาพ-ข่าว สุพมาศ พรหมมาส

          เวลา 19.00 น. นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลเที่ยวทุ่งหยีเพ็ง (Mangrove Love Festival 2023) พร้อมด้วยนายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอเกาะลันตา ,นายอะหมาน หมัดอะดัม ผอ.ททท.สนง.กระบี่ , นายสงัด พืชพันธ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่, นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน รองนายก อบจ กระบี่ ,นายพงษ์สวัสดิ์ ดำรงอ่องตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน, นายวิชิต ยะลา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะลันตา ร่วมพิธีเปิดงาน ณ บริเวณท่าเรือท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพ็ง(ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ทุ่งหยีเพ็ง) หมู่ที่ 4 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จ.กระบี่
            การจัดงานในครั้งนี้ดำเนินงานโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ ภายใต้โครงการ Kabi Goes Local Tourism ในกิจกรมหลัก “มหกรรมชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ OTOP นวัตวิถี (Krabi Goes Local Festival) กำหนดจัดในชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพ็ง อำเภอเกาะลันตา เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการผลักดันการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดกระบี่กับภาคการท่องเที่ยวกระแสหลัก เป็นการสร้างงาน สร้างโอกาสและอาชีพให้มีรายได้ที่มั่นคงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยใช้อัตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรในชุมชนมาต่อยอด สร้างมูลค่า ผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชนซึ่งคาดว่าจะสามารถต่อยอดและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเป็นต้นแบบการดำเนินงานให้กับพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป โดยมีเทศบาลตำบลศาลาด่านได้ร่วมจัดสรรงบประมาณเพื่อบูรณาการงานร่วมกับจังหวัดกระบี่ส่วนหนึ่งด้วย
             สำหรับกิจกรรมในงานครั้งนี้ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการชุมชนท่องเที่ยว การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของชุมชนท่องเที่ยว และการแสดงโชว์ศิลปวัฒนธรรมประจำถิ่น กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณท่าเรือท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพ็ง(ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทุ่งหยีเพ็ง) หมู่ที่ 4 ตำบลศาลาด่านอำเภอเกาะลันตา

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!