นครสวรรค์-ธนาคารกรุงไทยเข้าหารือ โครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรของรัฐ ของ อบจ.ฯรองรับการถ่ายโอน ขรก.รพ.สต.

นครสวรรค์-ธนาคารกรุงไทยเข้าหารือ โครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรของรัฐ ของ อบจ.ฯรองรับการถ่ายโอน ขรก.รพ.สต.

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

                เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายมานพ บุญผสม, นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายก อบจ.นครสวรรค์, สิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัด อบจ.นครสวรรค์, นางประภากร ควรรณสุ ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมปรึกษาหารือกับ นายเปลี่ยน พงษ์วิทยานุกฤต ผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกรุงไทย สาขาปากน้ำโพ, นายธวัชชัย ทิพย์มาลา เจ้าหน้าที่อาวุโสผู้ช่วยผู้จัดการธุรกิจสินเชื่อ และ นางสาวบุศรากร เถลิงศรี รองผู้จัดการ Financial Credit. เกี่ยวกับการขยาย MOU โครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรของรัฐ ของ อบจ.นครสวรรค์
               โดยธนาคารกรุงไทย สาขาปากน้ำโพ ได้ทำ MOU กับ อบจ.นครสวรรค์ ในการให้สินเชื่อโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรของรัฐ ของ อบจ.นครสวรรค์ วงเงิน 150 ล้านบาท และเนื่องจาก อบจ.นครสวรรค์ ได้รับถ่ายโอน รพ.สต. เข้ามาในสังกัด จำนวน 99 แห่ง ซึ่งจะมีข้าราชการเข้ามาเพิ่มอีก 322 คน และถ้าไม่ทำการเพิ่มหรือขยายวงเงิน ก็จะทำให้ข้าราชการที่เพิ่มมาใหม่ไม่มีเงินสวัสดิการรองรับเพื่อเคหะสถาน หรือภาระค่าใช้จ่ายอื่น เพราะข้าราชการ รพ.สต. อาจจะมีภาระการถ่ายโอนย้ายธนาคาร และเคยทำเรื่องไว้กับธนาคารที่ทำ MOU กับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อจะได้สามารถเปลี่ยนมาใช้บริการที่ธนาคารกรุงไทย ที่มีดอกเบี้ยถูกกว่า เป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายอีกทาง โดยในที่ประชุมได้ให้กองคลังไปพิจารณาในรายละเอียดต่างๆ เช่น เงินเดือน ภาระความรับผิดชอบในครอบครัวที่จำเป็น และพิจารณาว่าจะขยายยอดเพิ่มในวงเงินเท่าไหร่ เพื่อนำเสนอผู้บริหารเป็นข้อมูลในการพิจารณา ก่อนจะตัดสินใจในฝ่ายบริหารอีกครั้ง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!