“นิพนธ์”เอาฤกษ์ เอาชัย เป็นประธานอัญเชิญองค์ท้าวเวสสุวรรณ ขึ้นประดิษฐานบนฐานบูชา ณ วัดแช่มอุทิศ อ.เมือง จ.สงขลา

“นิพนธ์”เอาฤกษ์ เอาชัย เป็นประธานอัญเชิญองค์ท้าวเวสสุวรรณ ขึ้นประดิษฐานบนฐานบูชา ณ วัดแช่มอุทิศ อ.เมือง จ.สงขลา

ภาพ-ข่าว:นายหัวไทร

              เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 นายนิพนธ์ บุญญามณี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี อัญเชิญองค์ท้าวเวสสุวรรณขึ้นประดิษฐานบนฐานบูชา และทำพิธีบวงสรวงสักการะบูชา องค์ท้าวเวสสุวรรณ ซึ่งนับเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ด้วยความสูง 10.9 เมตร เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ แสดงออกถึงกตัญญูความศรัทธาในพระพุทธศาสนาขององค์ท้าวเวสสุวรรณ ที่คอยปกป้องพระพุทธศาสนาอยู่ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

            โดยมีพุทธศาสนิกชนอุบาสกอุบาสิกา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก ณ วัดแช่มอุทิศ อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งวัดแช่มอุทิศเป็นวัดที่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา และพื้นที่ใกล้เคียง ให้ความเคารพศรัทธามาอย่างยาวนาน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!