อยุธยา-ถวายภัตตาหารเพลและมอบสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง

อยุธยา-ถวายภัตตาหารเพลและมอบสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง

ภาพ – ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

               เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพระภิกษุ สามเณร เข้าสอบ จำนวน 184 รูป
                พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภัตตาหารถวายแด่แด่พระภิกษุ สามเณร และกรรมการกำกับห้องสอบในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ชั้นประโยค 1-2 และชั้นประโยค ป.ธ. 3,4,5 ในระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 ในสนามสอบทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ
                 สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการจัดสนามสอบ จำนวน 2 แห่ง ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 แบ่งออกเป็น สนามสอบแรก ณ วัดพนัญเชิง วรวิหาร มีพระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบ จำนวน 184 รูป และสนามสอบที่ 2 ณ วัดชูจิตธรรมาราม (ธ) จำนวน 319 รูป รวมจำนวน 503 รูป
                  ในส่วนวันนี้ สนามสอบที่ 2 วัดชูจิตธรรมาราม (ธ) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร เข้าสอบ จำนวน 319 รูป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!