ศรีสะเกษ-พ่อเมืองมอบบ้าน 3 หลังให้ชาวบ้านที่ยากไร้ 

ศรีสะเกษ-พ่อเมืองมอบบ้าน 3 หลังให้ชาวบ้านที่ยากไร้ 

ภาพ-ข่าว:ศิริเกษ หมายสุข

ตามโครงการ สร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จ.ศรีสะเกษ

                 เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 3 ต.ทุ่ม อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล ผวจ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วย นางมัลลิกา เกษกุล นายกเหล่ากาชาดศรีสะเกษ น.ส.ชนมณัฐ รอดบุญธรรม รอง ผวจ.ศรีสะเกษ นายพีระพงศ์ หมื่นผ่อง หน.สนง.ปภ.จว.ศรีสะเกษ นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการ สร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้และผู้ยากจน “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน”เนื่องในงาน เฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายฉลาด ชิดชม ปลัดอาวุโส อ.เมืองศรีสะเกษ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่รวมทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่เขต ต.ทุ่ม และ ต.หนองไฮ มาร่วมพิธีและให้การต้อนรับ ซึ่งส่วนราชการต่าง ๆ ที่มาร่วมพิธีได้นำเอาข้างของเครื่องใช้ในครัวเรือน ข้าวสาร อาหารแห้งจำนวนมาก มามอบให้ชาวบ้านที่ได้รับมอบบ้านทั้ง 3 หลัง 3 รายในครั้งนี้ด้วย
                 นายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ กล่าวว่า การดำเนินการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน ได้รับความช่วยเหลือเรื่องงบประมาณจากโครงการสร้าง/ซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงาน เฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้ 1.นางสาวอุไรพร นิ่มนึก บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่ม งบประมาณ 50,000 บาท ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ตำบลทุ่ม และเงินกองทุนพัฒนาอำเภอจากอำเภอเมืองศรีสะเกษ รวมเป็นเงินที่ใช้ในการก่อสร้างบ้าน จำนวน 61,500 บาท แรงงานในการก่อสร้างบ้านจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน จิตอาสาและประชาชน ในพื้นที่
                 นายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ กล่าวต่อไปว่า 2.นายทรงเทเวช ศรีเมือง บ้านเลขที่ 71 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่ม งบประมาณในการซ่อมแซมบ้าน 25,000 บาท ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ตำบลทุ่ม และจากท่านส.ส.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รวมเป็นเงินที่ใช้ซ่อมแซมบ้าน จำนวน 32,500 บาท 3.นายณัฐชัย อนันต์ บ้านเลขที่ 12/1 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไฮ ได้รับงบประมาณจากท่านนายสุรศิษฐ์ อินทกรอุดม รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นเงิน 50,000 บาท และ เงินกองทุนพัฒนาอำเภอจากอำเภอเมืองศรีสะเกษ เงินจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ข้าราชการ และบุคลากรจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ รวมงบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 68,000 บาท แรงงานในการซ่อมแซมบ้านจากองกรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน จิตอาสาและประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสทั้ง 3 รายในเขต อ.เมืองศรีสะเกษได้มีบ้านอยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรงเป็นของตนเองต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!