ชลบุรี-ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมมือหน่วยงานเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

ชลบุรี-ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมมือหน่วยงานเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

ภาพ-ข่าว:นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี

กำลังพลจิตอาสาทัพเรือภาคที่ 1 ร่วม เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ ลงพื้นที่เยื่ยมผู้ป่วยติดเตียง

             เมื่อ 15 ก.พ.66 ทัพเรือภาคที่ 1 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว พร้อมด้วยกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ เข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยฝึกเดิน จำนวน 2 ราย ในพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี โดยหน่วยได้ดำเนินการมอบยาสามัญประจำบ้าน และพูดคุยเสริมสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ป่วย ตามโครงการกิจกรรม “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกับประชาชนในพื้นที่

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!