ประจวบคีรีขันธ์-พิธียกศาลพระภูมิชัยมงคล เทศบาลเมืองหัวหิน

ประจวบคีรีขันธ์-พิธียกศาลพระภูมิชัยมงคล เทศบาลเมืองหัวหิน

ภาพ-ข่าว;ชำนาญ พึ่งเจาะ

              เวลา 09.09 น.วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 66 ที่สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นายอติชาติ ชัยศรี น.ส.ไพลิน กองพันธ์ น.ส.บุษบา โชคสุชาติ รองนายกฯ นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลฯ นายกิตติ เฟื่องฟู เลขานุการนายกฯ และ นายอุดม ดวงแข ประธานสภาฯ พร้อมสมาชิก ข้าราชการ และนายรณรงค์ วุฒิกุล รองอธิบดีฯอัยการแรงงาน ร่วมทำ”พิธียกศาลพระภูมิชัยมงคล” โดยมี พราหมณ์ วิมล ลักษณะวงษ์ ทำพิธีบวงสรวงด้วยเครื่องเซ่นสังเวย และอ่านราชโอการ เป่าสังข์ สั่นบัณเดาะห์ หลังจากนั้นนำองค์พระชัยมงคล ขึ้นประดิษฐาน และมี เจ้าแม่สายทอง ตายาย อยู่ซ้ายขวา
สำหรับศาลพระภูมิชัยมงคล นี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิดศิริมงคลแก่สถานที่สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน และให้พนักงาน ข้าราชการ และประชาชน ได้เคารพสักการะ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!