นครสวรรค์-นายก อบจ.นำทีมรองนายก รองปลัด กองการศึกษา แจกทุนการศึกษา รวม 530 ราย

นครสวรรค์-นายก อบจ.นำทีมรองนายก รองปลัด กองการศึกษา แจกทุนการศึกษา รวม 530 ราย

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

                 เมื่อเวลา 9:00 น วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ที่หอประชุมเจ้าพระยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จิรประวัติ นครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วย นายเชิดพันธ์ุ มาศรี นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายกอบจ.นครสวรรค์ นายสันติ จันทร์เผิบ สิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัดอบจ.นครสวรรค์ ร้อยตำรวจโทพิทักษ์ พันธุ์งิ้ว เลขานุการนายกอบจ.นครสวรรค์ เดินทางไปร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) จำนวน 530 ราย มี ดร.อร่าม วัฒนะ ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.นครสวรรค์ นายอภิรักษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบฯให้การต้อนรับ
                 โดยในการมอบทุนการศึกษาครั้งนี้ เป็นทุนการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ที่จัดสรร งบประมาณไว้เป็นทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนนักศึกษาในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับปริญญาตรี ในวงเงิน 5,000,000 บาท แต่มีผู้มาขอทุนเป็นยอดรวมทั้งสิ้น 7,000,000 บาท ซึ่งทางอบจ.นครสวรรค์ จะจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมด้วยการรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาภายนอกเข้ามาเพิ่มเติมให้เพียงพอกับจำนวนผู้ที่มาขอทุน สำหรับจำนวนเงินทุนการศึกษา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจะได้รับทุนการศึกษาคนละ 2,000 บาทต่อภาคเรียน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปวชจะได้รับทุนการศึกษาคนละ 3,000 บาทต่อภาคเรียน
                      ในครั้งนี้มีนักเรียนและนักศึกษาหลากหลายสถาบันมาร่วมรับทุนการศึกษา โดยมีคณะครูและผู้บริหารร่วมเดินทางมาด้วย ได้แก่ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจิรประวัตินครสวรรค์ โรงเรียนเทศบาล 9 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมนครสวรรค์ วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีนครสวรรค์

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!