ร้อยเอ็ด-รองผู้ว่าฯ เปิดงานประเพณี “บุญคูณลานสู่ขวัญข้าวอำเภอสุวรรณภูมิ”

ร้อยเอ็ด-รองผู้ว่าฯ เปิดงานประเพณี “บุญคูณลานสู่ขวัญข้าวอำเภอสุวรรณภูมิ”

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

               วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานประเพณี “บุญคูณลานสู่ขวัญข้าวอำเภอสุวรรณภูมิ” ประจำปี 2566 โดยมี นายคงคา ชื่นจิต นายอำเภอสุวรรณภูมิ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมนี้มี หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ข้าราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนชาวอำเภอสุวรรณภูมิ และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
              บุญคูนลาน เป็นประเพณีทำบุญที่ชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวแล้วจะนำมานวดที่ลานนวดข้าว ก่อนนำข้าวไปเก็บในยุ้งฉาง เรียกว่า บุญคูนลาน โดยเชิญญาติพี่น้องมาร่วมทำบุญเพื่อร่วมบูชาแม่โพสพ โดยนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ โยงด้ายสายสิญจ์รอบกองข้าว ถวายอาหารบิณฑบาตร เลี้ยงญาติมิตร พระสงฆ์อนุโมทนาประพรมน้ำพระพุทธมนต์ผู้ร่วมพิธีตลอดจนประพรมลานข้าว วัว ควาย เจ้าของนา เพื่อเป็นสิริมงคล
               จังหวัดร้อยเอ็ด โดยอำเภอสุวรรณภูมิ ได้สืบสานประเพณีดังกล่าวโดยกำหนดจัดงานประเพณี “บุญคูณลานสู่ขวัญข้าวอำเภอสุวรรณภูมิ” ประจำปี 2566 ขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานและอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี “ไทอีสาน” ตามฮีตสิบสองคองสิบสี่ให้เป็นเอกลักษณ์ประจำอำเภอ และเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วไป เพื่อรวบรวมข้าวเปลือกที่ได้รับบริจาคจากทุกหมู่บ้านไปจำหน่าย เพื่อนำเงินสมทบกองทุนบุญคูณลาน ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนข้าวบริโภค เพื่อเผยแพร่กิจกรรมตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการสินค้าชุมชน เสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีกันของประชาชน และกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ กิจกรรมสำคัญภายในงาน ประกอบด้วย การรับบริจาคข้าวเปลือก การบายศรีสู่ขวัญข้าว การประกวดร้านนิทรรศการของแต่ละตำบล การประกวดร้องเพลง การประกวดข้าวหอมมะลิและผ้าไหม การประกวดส้มตำประกอบลีลา การแข่งขันสาวไหม การแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยาไพศาล การแสดงรำวง รวมทั้งการจำหน่ายสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทุกๆตำบล ในพื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นต้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!