ร้อยเอ็ด-ปปท.เขต 4 ติดตามการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียน กิจกรรม : เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

ร้อยเอ็ด-ปปท.เขต 4 ติดตามการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียน กิจกรรม : เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

                 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ เขต 4 จังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมติดตามโครงการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม กิจกรรม : เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน พร้อมลงพื้นที่ดูกิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านแจ้ง อำเภออาจสามารถ และโรงเรียนบ้านเหล่าฮก อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้ให้คำแนะนำด้านการบริหารจัดการโครงการให้เกิดความยั่งยืน เพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!