ตาก-8 อปท.อำเภอแม่สอด จัดกีฬา “สายใยรักเกม” ครั้งที่ 19 สานความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตาก-8 อปท.อำเภอแม่สอด จัดกีฬา “สายใยรักเกม” ครั้งที่ 19 สานความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ภาพ/ข่าว เกษมสันต์ ไชยเดช

                 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ที่บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้มีการจัดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอแม่สอด โดยมีนายภัทรดนัย อุทัยรัตน์ ปลัดอาวุโสอำเภอแม่สอด เป็นประธานเปิดงานและมีนายเจษฎา ศรีอมรศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงานแข่งขันกีฬา”สายใยรักเกม”ครั้งที่ 19 ประจำปีงบประมาณ 2566
                โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมในการแข่งขันทั้งหมด 8 แห่งประกอบด้วย เทศบาลตำบลแม่กุ ,เทศบาลตำบลท่าสายลวด ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ,องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา , องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ ,องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด และองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ และการเรียนรู้ให้ครบทั้ง 4 ด้านแก่เด็กปฐมวัย ทั้งร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญา ปลูกฝังค่านิยมการเล่นกีฬา ให้แก่เด็กตั้งแต่ในระดับปฐมวัย ให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก สามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุขและเพลิดเพลิน มีการแข่งขันกีฬาทั้งสิ้น 11 รายการ มีการประกวดขบวนพาเหรดและการแข่งขันจินตลีลาประกอบเพลง

                  สำหรับการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ได้มีผู้ปกครองของเด็กนักเรียน เข้าร่วมชมการแข่งขันในความสามารถของหนูน้อยที่กล้าแสดงออก ในกิจกรรมที่กำหนดขึ้นภายในงาน สร้างความสนุกสนานกับคุณครูผู้ดูแลเด็กและเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน เสริมสร้างความสามัคคีร่วมกัน ทั้งรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ และยังได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองของเด็กนักเรียน มาเป็นกำลังใจให้กับลูกหลาน สร้างความสนุกสนาน ความสามัคคีระหว่างผู้ปกครองกับเด็ก เป็นการกระชับมิตรระหว่างคณะผู้บริหาร ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองเด็กเล็กที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันและรับชมกีฬาในครั้งนี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!