นครสวรรค์-นายก อบจ.พบ นายก อบต.หนองพังพวย ประชุมร่วม หารือแนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์หนองพังพวย ต.ยางขาว อ.พยุหะคีรี

นครสวรรค์-นายก อบจ.พบ นายก อบต.หนองพังพวย ประชุมร่วม หารือแนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์หนองพังพวย ต.ยางขาว อ.พยุหะคีรี

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

               เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติ อบจ.นครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วย นายมานพ บุญผสม รองนายก อบจ.นครสวรรค์ นายสันติ จันทร์เผิบ สิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัด อบจ.นครสวรรค์ นางบุณยวีร์ ชาติวัลลภ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นางสาวอาภาพัตร์ ชาญชัยมงคล หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน นายชัยภัคฐ์ มั่นคงเศวตวงศ์ หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ นายพิสิษฐ์ สุวรรณศรี หัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง อบจ.นครสวรรค์ ประชุมร่วมกับ นางสำเริง จันทร์หลวง นายก อบต.ยางขาว นายอวยชัย แว่นแก้ว นายนรินทร์ อินสมบัติ รองนายก อบต.ยางขาว และนางกัลยา แย้มทิพย์ เลขานุการ นายก อบต.ยางขาว
             ซึ่งในการประชุม ทาง อบต.ยางขาว ขอเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์หนองพังพวย ในพื้นที่ ม.3 ต.ยางขาว อ.พยุหะคีรี เพื่อปรับให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยว สถานที่ออกกำลังกายของชุมชน และวางแผนเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดนครสวรรค์ในอนาคต ซึ่งเป็นโครงการที่เกินศักยภาพของอบต.ยางขาว โดยเบื้องต้น อบจ.นครสวรรค์ ยินดีให้การสนับสนุนเครื่องจักรเพื่อปรับพื้นดินบริเวณขอบสระก่อนในระยะแรก จากนั้นให้ทางอบต.ยางขาว ดำเนินการประสานแผนตามขั้นตอนของทางราชการต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!