อุตรดิตถ์-อำเภอพิชัย ขับเคลื่อน 12 เป้าหมายร่วมจังหวัด

อุตรดิตถ์-อำเภอพิชัย ขับเคลื่อน 12 เป้าหมายร่วมจังหวัด

ภาพ-ข่าว:พูลชัย ราชประสิทธิ์

                  จากการนำของนายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย พร้อมด้วยนางมัชฌิมา วงศ์ตั้ง ที่ปรึกษากิ่งกาชาดอำเภอพิชัย นายพยงค์ ยาเภา อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ปลัดอำเภอพิชัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ร่วมต้อนรับดร.วินัย พันธุรักษ์ ประธานลาวเวียงแห่งประเทศไทย ในการมาเยือนเมืองเก่าพิไชย เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ลาวเวียง อีกทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอพิชัย พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ขับเคลื่อน 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566 เป้าหมายอุตรดิตถ์เที่ยวได้ทั้งปี 365 วันที่อุตรดิตถ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางสื่อสารภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกิจกรรมท่องเที่ยวอีเว้นต์ต่างๆ แหล่งท่องเที่ยว งานประเพณีสำคัญ และวัฒนธรรมอาหารที่มีอัตลักษณ์ เหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดความถี่ในการเดินทางเข้าพื้นที่ของนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!