อุตรดิตถ์-จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ปรับปรุงภูมิทัศ

อุตรดิตถ์-จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ปรับปรุงภูมิทัศ

ภาพ/ข่าว พูลชัย ราชประสิทธิ์

                เมื่อเวลา 08.30 น.วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณถนนด้านหน้า มณฑลทหารบกที่ 35 ค่ายพิชัยดาบหัก ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ จากการนำของ พ.อ.เทพฤทธิ์ เรือนคำ เสนาธิการ มทบ.35 พ.ท.หญิง วัลยา ปัญญานันท์ รอง หัวหน้ากองกิจการพลเรือน มทบ.35 นางชุติมา อาจณรงค์กร นายกเทศบาลตำบลท่าเสา พร้อมด้วยกำลังพลจาก กรมทหารม้าที่ 2 ,กองพันทหารม้าที่ 7 กรมทหารม้าที่ 2 เข้าแถวให้การต้อนรับ
               พันเอก วิทยา แก้วพรม รอง ผบ.มทบ.35 ประธานในพิธีปล่อยแถวกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนด้านหน้า ค่ายพิชัยดาบหัก ถึง กรมทหารม้าที่ ๒ เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์ไฟป่าฝุ่นละออง PM 2.5และความแห้งแล้งได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องระบบทางเดินหายใจอันเกิดมาจากฝุ่นละออง ที่ปกคลุมทั่วบริเวณพื้นที่
               มณฑลทหารบกที่ 35 จึงได้ริเริ่มกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดถนน บ้านพัก และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าค่ายพิชัยดาบหักให้เป็นสถานที่ปลอดฝุ่นและสร้างทัศนียภาพที่ดีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะเริ่มตระหนักและช่วยกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในสถานที่ทำงานโดยเริ่มจากหน้าค่ายพิชัยดาบหัก สำนักงาน และ กลับไปพัฒนาบ้านของเราให้ปลอดฝุ่นเพื่อสุขภาพที่ดีต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!