ร้อยเอ็ด-ผอ. สปข.2 ลงพื้นที่ขับเคลื่อนติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

ร้อยเอ็ด-ผอ. สปข.2 ลงพื้นที่ขับเคลื่อนติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

                วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายดุสิต สิงห์คีรี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 นำคณะผู้บริหาร 9 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในโอกาสที่เดินทางมาประชุมผู้บริหารสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 (นอกสถานที่) ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นางสาววิภาดา รัตนโรจนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จากจังหวัด อุบลราชธานี ยโสธร นครพนม บุรีรัมย์ มุกดาหาร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ และหัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม
               นายดุสิต สิงห์คีรี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กล่าวว่า ในวันนี้ผู้บริหารสำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 2 ได้มาประชุมกันนอกสถานที่ ซึ่งปกติจะประชุมกันที่ สำนักฯ เขต 2 อุบลราชธานี ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่ผู้บริหารทั้ง 9 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะได้มาประชุมร่วมกัน เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจแก่น้องๆที่ทำงานในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และมีความตั้งใจว่าจะออกเยี่ยมให้ครบทั้ง 9 จังหวัด ในทุกไตรมาสที่มีการจัดประชุมแต่ละเดือน เพื่อจะได้หารือในการทำงานด้านสื่อสารของแต่ละพื้นที่ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ร้อยเอ็ด ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงการพัฒนา ซึ่งจะมีการย้ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด ตามแนวทางการพัฒนาของจังหวัด โดยทางโรงพยาบาลร้อยเอ็ดจะมีการขยายเขตเพื้นที่การบริการให้แก่พี่น้องประชาชน ขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาคารสำนักงาน บ้านพักเจ้าหน้าที่ เสาอากาศ สายสัญญาณ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2567 และจะได้คืนพื้นที่ให้กับทางจังหวัด เพื่อที่ทางโรงพยาบาลร้อยเอ็ดจะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป สำหรับเนื้องานในปี 2566 กรมประชาสัมพันธ์ก็ได้เน้นถึงเนื้องานที่มีคุณภาพ ซึ่งได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามประเด็นต่างๆที่รัฐบาล นำไปสื่อสารบอกกล่าวให้ประชาชนได้รับรู้เข้าใจได้ง่าย และจะต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจนมีคุณภาพ โดยขับเคลื่อนประสานงานร่วมกันกับภาคีเครือข่าย สื่อมวลชนหรือหอกระจายข่าวชุมชน เพื่อจะได้ยิบยกประเด็นมาพัฒนาในการกระจายข่าวสารให้ครบทุกครัวเรือน หมู่บ้าน
                ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กล่าวทิ้งท้ายว่า ในด้านการทำงานสื่อสารของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด เราเป็นหน่วยงานของภาครัฐ ดังนั้นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้น ซึ่งคณะผู้บริหารของกรมได้เน้นย้ำพร้อมกับให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ขอให้พี่น้องชาวร้อยเอ็ดเชื่อมั่น มั่นใจในการทำงานของเราว่าจะต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วอย่างแน่นอน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!