ตาก-วุ่น..!! ชาวบ้านหลายกลุ่มเดินทางมา สนง.กกต.คัดค้านแบ่งเขต 4 ตำบลไปขึ้นกับฝั่งชายแดน

ตาก-วุ่น..!! ชาวบ้านหลายกลุ่มเดินทางมา สนง.กกต.คัดค้านแบ่งเขต 4 ตำบลไปขึ้นกับฝั่งชายแดน

ภาพ-ข่าา:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

                เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ตัวแทนราษฎรจากตำบลหนองบัวใต้ หนองบัวเหนือ ป่ามะม่วง และแม่ท้อ และอีกหลายกลุ่ม ได้นำหนังสือ และถือป้ายที่มีข้อความไปแสดงตนคัดค้านคัดรูปแบบการแบ่งเขต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตการเลือกตั้ง จังหวัดตาก ปี 2566 ไม่เอาแบบ ก. แต่จะเอาแบบ ข. หลังจากทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตาก ได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 3 รูปแบบ (ก,ข,ค, ) แต่ละรูปแบบมีการแบ่งเขตเลือกตั้งทั้งหมด 4 เขตซึ่งต่างจากการเลือกตั้งเมื่อ ปี 62 ที่มีเพียง 3 เขต แต่ชาว 4 ตำบลไม่ยอมรับ แบบ ก. แต่จะเอา แบบ ข
และ ชาวบ้านในพื้นที่ อ.บ้านตาก บ้างส่วนมายื่นหนังสือ ไม่เอาแบบ ก
                และในวันเดียวกัน เช่นเดียวกับอีกกลุ่มจากพื้นที่ ต.แม่ระมาด ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด โดยกลุ่มนี้คัดค้าน การแบ่งเขตเลือกตั้งรูปแบบ ข และ ค และยังมีกลุ่มอื่นๆตามมาอีกที่ไม่ยอมรับแต่ละแบบ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้ง 2 กลุ่มให้เหตุผลคล้ายกันว่า การแบ่งเขตเลือกตั้ง ที่แต่ละกลุ่มคัดค้าน มีผลทำให้ไม่สามารถ เลือก ส.ส. ที่เป็นคนในพื้นที่ ตามที่แต่ละกลุ่มคาดหวังไว้ เพราะพื้นที่การเลือกตั้งส่วนใหญ่จะไปขึ้นกับพื้นที่อำเภอแม่สอด ซึ่งมีความห่างไกลจากพื้นที่เดิมของแต่ละกลุ่ม โดยการมายื่นเรื่องคัดค้าน การแบ่งเขตเลือกตั้ง มีเจ้าหน้าที่ กกต.ตาก เป็นผู้รับเรื่องฯ โดยจะได้นำเสนอเรื่องทั้ง 2 เรื่อง ต่อ กกต.ส่วนกลาง เพื่อประกอบการพิจารณา ในการแบ่งเขตการเลือกตั้ง ฯ จ.ตาก ต่อไป

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!