นครสวรรค์-ชมรมจิตอาสาอุทยานสวรรค์มอบข้าวสารอาหารแห้งเงินช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ยากไร้และผู้พิการ

นครสวรรค์-ชมรมจิตอาสาอุทยานสวรรค์มอบข้าวสารอาหารแห้งเงินช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ยากไร้และผู้พิการ

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

เมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ชุมชนเขานกกระเต็น ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ชมรมจิตอาสาอุทยานสวรรค์ มีสมาชิกประกอบด้วย นางธนกนกวรรณ สาริกา (นิทรา) นางปรีดา ยิ่งวัฒนา นายเฉลิม รอดหลงและอาจารย์ศิริวรรณ เป็นตัวแทนของชมรมจิตอาสาอุทยานสวรรค์ ร่วมกันนำข้าวสาร อาหารแห้ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนม ปลากระป๋องและเงิน ที่ร่วมกับริจาคเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคไต ผู้ป่วยโรคมะเร็งในชุมชนเขานกกระเต็นและชุมชนโรงเรียนนวมินทร์
             ซึ่งชมรมจิตอาสาอุทยานสวรรค์ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ผู้พิการ โดยมติของชมรมจะร่วมกันบริจาคเงิน ทรัพย์สินสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง และนำออกำปบริจาคช่วยผู้ป่วย ผู้ะิการ ผู้ยากไร้ เดือนละ 1 ครั้ง เป็นประจำทุกปีโดยชมรมนี้ได้จัดตั้งและดำเนินการตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!