นครศรีธรรมราช-รัฐมนตรีฯลุยพื้นที่บ่อขยะ เทศบาลตำบลชะอวด เร่งแก้ปัญหาขยะล้น

นครศรีธรรมราช-รัฐมนตรีฯลุยพื้นที่บ่อขยะ เทศบาลตำบลชะอวด เร่งแก้ปัญหาขยะล้น

ภาพ-ข่าว:วรรคเดช ชำนาญกิจ

              ธนกร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลุยพื้นที่บ่อขยะ เทศบาลตำบลชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เร่งแก้ปัญหาขยะล้นพร้อมมอบผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งกรรมการหาแนวทางแก้ปัญหาให้ประชาชนโดยด่วน
               นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการของรัฐ พร้อมพบปะพี่น้องประชาชนและส่วนราชการ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยการลงพื้นที่อำเภอชะอวด หลังจากได้หารือกับส่วนราชการในพื้นที่นำโดย นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พลตำรวจตรี สมชาย ซื่อต่อตระกูล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช และพี่น้องประชาชนแล้ว
               ในการนี้ นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่บ่อทิ้งขยะของเทศบาลตำบลชะอวด อำเภอชะอวด ที่กำลังประสบปัญหาสภาพขยะล้น เนื่องจากปัจจุบันเนื้อที่บ่อขยะ 13 ไร่ ไม่สามารถรองรับขยะจาก 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีปริมาณขยะวันละ 20 ตัน และขยะสะสม กว่า 20,000 ตันได้ ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหา เทศบาลตำบลชะอวด ได้เสนอโครงการเตาเผาขยะปลอดมลพิษ โดยใช้ความร้อนสูงในการเผาไหม้
               ซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งคณะกรรมการในส่วนของจังหวัด เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาเป็นการเบื้องต้น รวมถึงจะนำโครงการดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาว่า จะสามารถใช้งบกลางดำเนินการก่อสร้างเตาเผาขยะตามที่เทศบาลตำบลชะอวดเสนอ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวได้หรือไม่ โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่โดยรอบที่ประสบกับปัญหามลพิษทางอากาศจากกลิ่นของขยะ และปัญหาน้ำเสียจากกองขยะในช่วงฤดูฝน พร้อมขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ร่วมกันบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อแก้ปัญหาขยะในระยะยาวอีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!