ร้อยเอ็ด-วัดหนองโมงบูรพาราม อำเภอหนองพอก อบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หนึ่งธรรม หนึ่งอำเภอ

ร้อยเอ็ด-วัดหนองโมงบูรพาราม อำเภอหนองพอก อบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หนึ่งธรรม หนึ่งอำเภอ

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

                วันที่ 12 ก.พ.66เวลา 09.00น. นางศศิธร นามเพ็ง ปลัดอาวุโส อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด มาเป็นประธาน เปิดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ นักการเมือง นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ปี พ.ศ.2566 ของ โครงการหนึ่งธรรม หนึ่งอำเภอ (ของ อบจ.ร้อยเอ็ด) ณ วัดหนองโมงบูรพาราม ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด โดยมี พระครูบูรพาธรรมบัณฑิต รองเจ้าคณะอำเภอหนองพอก และพระมหาอาคม ธรรมมิโก เป็นองค์บรรยายและตอบปัญหาธรรม
                 ทั้งนี้ พระครูบูรพาธรรมบัณฑิต รองเจ้าคณะอำเภอหนองพอก ได้แสดงพระธรรมเทศนา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของบ้านเมืองที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป และยกระดับค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้สูงขึ้น เพื่อเป็นปัจจัยในการพัฒนาประเทศต่อไป กิจกรรมในครั้งนี้ มีพุทธศาสนิกชน เข้าร่วม จำนวน 200 คน รับฟังพระธรรมเทศนาจนกระทั่ง เวลา 11.00 น.เสร็จพิธี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!