ชุมพร-ออกตรวจปราบปรามเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้

ชุมพร-ออกตรวจปราบปรามเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้

ภาพ-ข่าว:ทนงศักดิ์ ศภการ

              วันนี้ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาประมาณ 11.30 น. นายสุวรรณเนาว์ แสนสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร พร้อมกับเจ้าหน้าที่สายตรวจปราบปรามสายที่ 1 และสายที่ 2 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชุมพร ออกตรวจปราบปรามเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ในพื้นที่รับผิดชอบขณะตรวจมาถึงบริเวณปากคลองอีเล็ต หมู่ที่ 2 ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
                นายสุวรรณเนาว์ แสนสุข เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร จังหวัดชุมพรในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ได้ตรวจพบลอบพับหรือไอ้โง่ วางดักสัตว์น้ำเป็นแนวยาว จึงได้ทำการเก็บกู้ เครื่องมือลอบพับหรือไอ้โง่ พบด้านในมีสัตว์เป็นชนิดกุ้งขาวติดอยู่ภายใน คณะเจ้าหน้าที่ ได้ใช้เครื่องหาค่าพิกัด GPS พื้นที่ดังกล่าวอยู่ พิกัด 47 P 523883 E. UTM 1144292 N. (WGS 84) คณะเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการเก็บกู้ลอบพับหรือไอ้โง่ นับได้จำนวน 30 ชุด สัตว์น้ำเป็นชนิดกุ้งขาวที่ติดอยู่ในลอบพับหรือไอ้โง่ จำนวน 3 กิโลกรัม
                และได้ร่วมกันจัดทำบันทึกการตรวจยึด มอบหมายให้ นายศิลป์ชัย พรหมพิชัย พนักงานพิทักษ์ป่า ระดับ ส3 หัวหน้าสายตรวจปราบปรามสายที่ 1 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร นำเรื่องราวไปร้องทุกข์กล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสถานีตำรวจภูธรปากน้ำชุมพร ฐานกระทำผิดพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 19(2) ฐานเก็บหา นำออกไป กระทำด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตราย หรือทำให้เสื่อมสภาพซึ่งไม้ ดิน หิน กรวด ทราย แร่ ปิโตรเลียม หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น หรือกระทำการอื่นใด อันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และกระทำผิดต่อพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 19 (7) ฐานนำเครื่องมือสำหรับล่าสัตว์ หรือจับสัตว์ หรืออาวุธใด ๆ เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ตาม ปจว.ข้อ 5 เวลา 15.50 น. ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 คดีอาญา ที่ 59/2566 ยึดทรัพย์ที่ 33/2566

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!