ร้อยเอ็ด-จัดงาน “สืบสานงานศิลป์งามผ้าซิ่นสาเกต ปลูกฝังเยาวชนเมืองร้อยเอ็ด ให้มีความรัก หวงแหน และตระหนักถึงคุณค่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ร้อยเอ็ด-จัดงาน “สืบสานงานศิลป์งามผ้าซิ่นสาเกต ปลูกฝังเยาวชนเมืองร้อยเอ็ด ให้มีความรัก หวงแหน และตระหนักถึงคุณค่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

              วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน “สืบสานงานศิลป์งามผ้าซิ่นสาเกต” ณ หอประชุมโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ชมรมรักผ้าเมืองสาเกต โดยนางสุมาลัย ศิริพานิช ประธานชมรมฯ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กำหนดจัดอบรมสัมมนา และจัดนิทรรศการ workshop โครงการ “สืบสานงานศิลป์งามผ้าซิ่นสาเกต” ร่วมกับคณะครูและนักเรียนโครงการ gifted ภาษาศาสตร์ – สังคมศาสตร์ โรงร้อยร้อยเอ็ดวิทยาลัย เพื่อปลูกฝังเยาวชนเมืองร้อยเอ็ด ให้มีความรัก หวงแหน และตระหนักถึงคุณค่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการรวมพลังระดมความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน เพื่อร่วมกันวางกลยุทธ์ในการสนับสนุน และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าสาเกตเมืองร้อยเอ็ดให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
                โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย การแสดงของนักเรียนโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษภาษาศาสตร์ – สังคมศาสตร์ การแสดงแฟชั่นโชว์ชุดผ้าสาเกต การบรรยายความรู้เกี่ยวกับผ้าสาเกต การนำเสนอแนวคิดเรื่องวัฒนธรรมกับวิชาวรรณกรรมท้องถิ่นที่เกี่ยวโยงกับผ้าสาเกต เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางของนักเรียนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ฯลฯ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!