เพชรบุรี-อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน สร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบ้านโป่งลึก-บางกลอย

เพชรบุรี-อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน สร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบ้านโป่งลึก-บางกลอย

ภาพ-ข่าว:สุรพล นาคนคร

                สายวันนี้ (11 ก.พ.66) นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน สร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบ้านโป่งลึก – บางกลอย เพื่อเป็นแหล่งให้ข้อมูลการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน จำหน่ายสินค้าชุมชนและเป็นลานกิจกรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ นับเป็นการจัดการการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม โดยอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ได้ร่วมกับผู้นำชุมชนบ้านโป่งลึก – บางกลอย จัดทำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบ้านโป่งลึก – บางกลอย
                 ตั้งอยู่บริเวณสามแยกบ้านโป่งลึก – บางกลอย ในท้องที่ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นศูนย์บริการในการให้ข้อมูลการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ มากมาย เช่น การชมสะพานแขวนบ้านโป่งลึก – บางกลอย ซึ่งเป็นจุดเช็คอินที่สวยงามของหมู่บ้าน การล่องแพเปียกในต้นน้ำเพชรบุรี การเดินป่าศึกษาธรรมชาติจุดชมวิวเขาโทรศัพท์ซึ่งสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นได้อย่างสวยงาม ชมวิถีชีวิตเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมี และการชมวิถีชีวิตของชมชน เป็นต้น
                 โดยภายในศูนย์แห่งนี้จะประกอบไปด้วยนิทรรศการและแผนที่การท่องเที่ยวของหมู่บ้าน และเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าชุมชนซึ่งเป็นหัตกรรมพื้นถิ่นโดยฝีมือของพี่น้องชาวกลุ่มชาติพันธุ์บ้านโป่งลึก – บางกลอย และเป็นลานกิจกรรมการแสดงพื้นบ้านและวิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบ้านโป่งลึก – บางกลอย แห่งนี้ เป็นความร่วมมือรกันระหว่างผู้นำของทั้งสองหมู่บ้านกับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยว และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ไว้ สามารถสร้างคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยลดการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!