อุตรดิตถ์-เดิน วิ่ง สร้างพลัง “Phichai Run 2023”

อุตรดิตถ์-เดิน วิ่ง สร้างพลัง “Phichai Run 2023”

ภาพ-ข่าว:พูลชัย ราชประสิทธิ์

           เมื่อช่วงเวลา 05.30 น.ของวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการเปิดกิจกรรม “Phichai Run 2023” โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อนำรายได้ปรับปรุงและจัดซื้อเครื่องปรับอากาศหอประชุมพิชัยดาบหักเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของเยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยกิจกรรมการเดิน วิ่ง ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม ประเภทนักเรียน Student Run (ชาย/หญิง) ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร จำนวน 967 คน
ประเภท Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร แยกเป็นนักเรียน จำนวน 412 คน บุคคลทั่วไป จำนวน 378 คน อายุมากกว่า 50 ปี จำนวน 83 คน ประเภท Mini Marathon (ชาย/หญิง) ระยะทาง 11.5 กิโลเมตร จำนวน 107 คน ประเภท เดินการกุศล (ชาย/หญิง) ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร จำนวน 8 คนและประเภท VIP เดิน-วิ่ง ทุกประเภท จำนวน 86 คนรวมนักวิ่งทั้งหมด 2,024 คน โดยมีนายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม พร้อมด้วยด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพิชัย เข้าร่วมในพิธี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!