อุตรดิตถ์-เปิดแหล่งท่องเที่ยวบ้านดารา

อุตรดิตถ์-เปิดแหล่งท่องเที่ยวบ้านดารา

ภาพ-ข่าว:พูลชัย ราชประสิทธิ์

                เมื่อเวลา 09.00 น.วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566ณ บ้านชุมทางบ้านดารา หลังสถานีรถไฟชุมทางบ้านดารา หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ นายสรุศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย นางมัฌชิมา วงศ์ตั้ง ที่ปรึกษากิ่งกาชาด อ.พิชัย นายสรุพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัด นางบุญฑริกา ยอดไพบูลย์ พัฒนาการ อ. พิชัย นางกัลยา ทองศรีจันทร์ รองนายก อบต.บ้านดารา นางบังเอิญ ดีบุญโน กำนันตำบลบ้านดารานางรุ่งรัตน์ โล่ประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านชุมทางบ้านดารา คอยให้การต้อนรับ
                นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ประธาน ในพิธีเปิดสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และตลาดย้อนยุค “วันวานที่บ้านตารา”เนื่องจากสถานีรถไฟชุมทางบ้านดาราเดิมทีเป็นแขวงการทางรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชการที่ 7 เป็นแขวงการทางรถไฟ บ้านพักสารวัตรบำรุงทาง และโรงเหล็ก เพื่อทำการตีเหล็กทำตะปูติดรางและอื่นๆ ในสมัยนั้นสถานีชุมทางบ้านดาราแห่งนี้ จึงเจริญคึกคักมีร้านค้าผู้คนมากมาย หลังจากนั้นแขวงการทางรถไฟก็ได้ทำการย้ายสำนักงานไปตั้งที่สถานีศิลาอาสน์จังหวัดอุตรดิตถ์ สถานที่แห่งนี้จึงถูกปล่อยทิ้งรกร้างขาดการดูแลบำรุงรักษา เพื่ออนุรักษ์สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ให้ชนรุ่นหลั่งได้ศึกษาเรียนรู้ และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ การสร้างรายได้ สร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านรวมทั้งหมู่บ้านใกล้เคียง
                 นางรุ่งรัตน์ โล่ประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ บ้านชุมทางบ้านดารา ได้เลิ่งเห็นความสำคัญที่จะอนุรักษ์สถานที่สำคัญ ทางประวัติศาสตร์รวมทั้งส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน จึงได้ ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนหมู่ที่ 9 ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนขึ้น โดยใช้งบประมาณของหมู่บ้าน จำนวน 200,000 บาท ปัจจุบันสามารถเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และเปิดเป็นตลาดย้อนยุคได้ ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากอำเภอพิชัยและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา ตลอดจนหน่วยงานที่เกั่ยวข้องและพี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!