ตาก-ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมรับชมภาพยนตร์”HANUMAN White Monkey”เพื่อสืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรมของชนชาติไทย

ตาก-ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมรับชมภาพยนตร์”HANUMAN White Monkey”เพื่อสืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรมของชนชาติไทย

ภาพ-ข่่าว;ชวลิต วิกุลขัยกิจ

                  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบรองผู้ว่าฯ นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับชมภารพยนตร์ HANUMAN White Monkey เพื่อสืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรมของชนชาติไทย และเผยแพร่ศิลปะการแสดงโขนให้คงอยู่สืบไป
                    วันนี้ (11 ก.พ. 66) เวลา 09.00 น. นายสมชัย กิจเริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ ร่วมรับชมภารพยนตร์ HANUMAN White Monkey ณ โรงภาพยนตร์ธนาซีนีเพล็กซ์ สาขาบิ๊กซีตาก เพื่อสืบสาน ทำนุบำรุงมรดกศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของชนชาติไทย และเผยแพร่ศิลปะการแสดงโขนให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป โดยมี นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมรับชมภาพยนตร์ดังกล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!