เชียงใหม่-อธิบดี ปภ. ตรวจความพร้อมอากาศยาน สนับสนุนควบคุมไฟป่าภาคเหนือ

เชียงใหม่-อธิบดี ปภ. ตรวจความพร้อมอากาศยาน สนับสนุนควบคุมไฟป่าภาคเหนือ

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่
Cr:กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจความพร้อมปฏิบัติการบินอากาศยานปีกหมุน KA-32 สนับสนุนภารกิจควบคุมไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ 17 จังหวัด

            บ่ายวันนี้ (10 ก.พ. 66) นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ตรวจความพร้อมการปฏิบัติการบินอากาศยานปีกหมุน KA-32 และมอบนโยบายในการปฏิบัติและสนับสนุนภารกิจควบคุมไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด ณ ค่ายทหารเสือพระองค์ดำ กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงพื้นที่
             อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากการติดตามข้อมูลจุดความร้อน (Hotspot) จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA พบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-9 กุมภาพันธ์ 2566 มีจุดความร้อนสะสมรวม 19,844 จุด มากกว่าปี 2565 ในห้วงเดียวกันถึง 3,746 จุด เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.27 ปภ. จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างใกล้ชิด ทั้งการติดตามและประเมินสถานการณ์เป็นประจำทุกวัน เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และปรับใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ร่วมกับกองทัพบก (ทบ.) สนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย KA-32 จำนวน 2 ลำ พร้อมกำลังพล เข้าประจำการ ณ ที่ตั้งส่วนหน้า ค่ายทหารเสือพระองค์ดำ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป
             โดยจะปฏิบัติการร่วมกับกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ และกองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า โดยมีฐานปฏิบัติการ 2 จุด ได้แก่ ฐานปฏิบัติการที่ 1 พล.ร.7 ค่ายทหารเสือพระองค์ดำ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะประจำการทั้ง 2 ลำ ในห้วงวันที่ 7-22 กุมภาพันธ์ 2566 และฐานปฏิบัติการที่ 2 เฮลิคอปเตอร์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย KA-32 จำนวน 1 ลำ จากจังหวัดเชียงใหม่ จะบินไปประจำการ ณ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป ซึ่งเฮลิคอปเตอร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย KA-32 ทั้ง 2 ลำ จะประจำการเพื่อสนับสนุนการควบคุมไฟป่าและลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนืออย่างต่อเนื่องจนสิ้นสุดฤดูกาล
             สำหรับการสนับสนุนการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าภาคพื้นดิน และการแก้ไขปัญหาหมอกควัน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เตรียมพร้อมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการแก้ไขไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่ภาคเหนือ อาทิ ชุดยานยนต์ดับเพลิง พร้อมระบบควบคุมระยะไกล (LUF60) รถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง 10,000 ลิตร และชุดเครื่องจักรกลด้านไฟป่าและหมอกควัน เพื่อเข้าปฏิบัติการสนับสนุนพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่า โดย ปภ. ได้ประสานการปฏิบัติการผ่านกลไกของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ ภายใต้แนวทางการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ โดยให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการและประสานข้อมูลการปฏิบัติงานจากทุกหน่วยงาน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่เป็นไปด้วยความรวดเร็ว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!