ปราจีนบุรี-องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี (อบต..) จัดงาน ประเพณีสู่ขวัญข้าว

ปราจีนบุรี-องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี (อบต..) จัดงาน ประเพณีสู่ขวัญข้าว

ภาพ-ข่าว:มานิตย์ สนับบุญ/ วุฒิ-ฉลองรัน์-ชัชวาลย์

              นายมานิตย์ สนับบุญ ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรี รายงานว่า พิธีการทำขวัญลาน การเรียกขวัญข้าว หรือพิธี สู่ขวัญข้าว เป็นพิธีกรรมของชาวนาอาชีพดั้งเดิมคนไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ที่มีสืบต่อกันมายาวนานในพื้นถิ่นของปราจีนบุรี ทั้งแถบที่มีชาวไทย ลาว กัมพูชา ผสมผสานกันหลากหลาย
               เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีเรื่องราวดีดี ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.), ฝ่ายปกครอง ร่วมกันกับหลายหน่วยงาน นำโดย นายเถี้ยว พันชำนาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี (อบต.) พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี(ส.อบต.), นายธนกร สุริยธนธร กำนันตำบลนนทรี ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลนนทรี น.ส. ถวิล บริรักษ์ ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลนนทรี น.ส. กนกณภัส สุริยธนธร ประธานกลุ่มสตรีพัฒนาตำบลนนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี พร้อมด้วย ส่วนราชการ สถานศึกษา โรงเรียน บริษัท ห้างร้าน สถานประกอบการ ฟาร์มผู้เลี้ยงสัตว์ ในเขตตำบลนนทรี
               ได้ร่วมกันจัดสืบสานงานบุญประเพณีสู่ขวัญข้าว ประจำปี 2566 ณ ลานเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี (อบต.) เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อพระแม่โพสพ โดยการขอขมา ที่ได้เหยียบย่ำ ทุบ ตี ข้าว ระหว่าง การนวดข้าว และเพื่อเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจ ในการทำนาของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และถือว่า เมื่อทำแล้วจะทำให้มีความโชคดีในการทำนา ไม่มีอุปสรรคใดๆ มีผลผลิตงอกงาม อันจะทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ มีข้าวเหลือกินเหลือใช้ไม่หมดไปจากยุ้งฉาง และเพื่อให้ประชาชนทั่วไป เด็กและเยาวชน ได้มีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้อยู่กับชุมชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ความเสียสละ และความสามัคคีในชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน
                กิจกรรม ในงานประกอบด้วย พิธีบายศรีสู่ขวัญข้าว การจัดนิทรรศการ ความรู้ ฝึกอาชีพระยะสั้น การสาธิตการทำอาหารที่ผลิตจากข้าว การกวนกระยาสารท ข้าวต้มมัด ขนมนางเล็ด ข้าวจี่ ข้าวเหนียวแดง ข้าวหมาก โดยมีอดีตท่านรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงศึกษาธิการ ดร กนกวรรณ วิลาวัลย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน นางวัชราภรณ์ แตงหมี นายอำเภอกบินทร์บุรี นายชยุต ภูมมะกาญจนะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปราจีนบุรี เขต 2 นายสฎษดิ์ บุตรเนียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดปราจีนบุรี เขต 3 นายฉลองรัฐ ทองโบราณ ประธานสภาวัฒนธรรม อำเภอกบินทร์บุรี นายณัฐพล เดชสุภา ประธานวัฒนธรรมอำเภอประจันตคาม ให้เกียรติเยี่ยมชมงาน โดยมี พระอาจารย์บุญมี ฐานวุฑโต เจ้าอาวาสวัดทุ่งตะลุมพุก จังหวัดปราจีนบุรี ประธานพิธีสู่ขวัญข้าว และมีคณะ นางรำ จาก ตำบลนนทรี ตำบลบ่อทอง ตำบลกบินทร์ และ จากอำเภอประจันตคาม รวมกว่า 200 นาง ร่วมรำในเพลง มาลัยข้าวตอก
              นายธนกร สุริยธนธร กำนันตำบลนนทรี กล่าวว่า วัตถุประสงค์เป็นประเพณีที่ผู้เฒ่าผู้แก่ทำกันสืบต่อมาเนิ่นนาน ทำให้เพิ่มพูนผล ปราศจากศัตรูพืช ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีย์ ( อบต.) ร่วมฝ่ายปกครอง กำนัน – ผญบ. ทั้ง 16 หมู่ ต้องการสืบสานประเพณีให้เป็นการสืบสานให้ยั่งยืนในท้องถิ่นต่อไป พร้อมให้ทางสำนักงานการท่องเที่ยวภาคกลางเขต 8 (นครนายก)ได้ร่วมช่วยสนับสนุน นายธนกร กล่าว
                ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติม ในพิธีการทำขวัญลาน , การเรียกขวัญข้าว หรือ การสู่ขวัญข้าว ของพื้นที่ จ.ปราจีนบุรีดั้งเดิมนั้น การทำขวัญลาน นิยมทำกันตอนที่เกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว ขนข้าวมากองล้อมไว้ที่ลาน แล้วเจ้าของข้าว จะใช้พานใสดอกไม้ไม้ธูปเทียน เดินไปกู่ร้องเรียกขวัญข้าวให้ทั่วนาดัง ๆ เชิญขวัญเอาไปกับฟ่อนข้าวให้มีน้ำหนัก ให้ข้าวไม่มีลีบ ให้ได้เมล็ดมาก ๆ การกู่เรียกขวัญ ก็พูดแต่ในทางที่ดีดี เสร็จแล้วก็จะนำขวัญข้าวนั้นมาที่ลานข้าว ที่ลอมข้าว จะทำธงสีต่าง ๆ ปักให้สวยงาม มีขนมต้มแดง ต้มขาว ขนมปลากริมไข่เต่า เอาไปสังเวย และนิยมทำกันในตอนเย็น ๆ
                ส่วน การเรียกขวัญข้าว พิธีจะทำตอนที่ต้อนข้าวเริ่มตั้งท้อง คือระยะหลังสารทไทย และ จะต้องทำในวันศุกร์ จะเป็นตอนไหนก็ได้ แต่ส่วนมากผู้ที่จะไปเรียกขวัญข้าว ก็มีกระยาสารท น้ำอบ น้ำหอม โดยเฉพาะพวกส้ม ให้ใช้หลาย ๆ อย่าง เพราะว่า แม่โพสพกำลังตั้งท้อง ต้องรับประทานส้ม พวกเครื่องแต่งตัวใส่ถาด พวกส้ม ผลไม้ต่าง ๆ ขนมใส่ชะลอม นำไปให้ถึงบริเวณนาข้าว แล้วเอาชะลอมผูกติดไม้ปักไว้ พวกเครื่องแต่งตัววางไว้ใกล้ ๆ และกล่าวพรรณนาแต่ในทางที่ดีดี ที่จะทำให้ต้นข้าวงอกงาม ได้รวงดี ได้ข้าวดี ตอนสุดท้ายก็ให้กล่าวดังนี้ … แม่พระโพสี แม่พระโพสพ แม่นบดารา แม่จันเทวี แม่ศรีสุดา ขอเชิญแม่มารับเครื่องสังเวย …ใช้เวลาพอสมควรแล้วก็กลับ โดยเอาชะลอมปักไว้ที่นานั้นและกล่าวอำลา โดยบอกว่า … เมื่อแม่พระโพสพ รับประทานและแต่งตัวแล้ว ก็จะขอลากลับ … เป็นอันเสร็จพิธี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!