ประจวบคีรีขันธ์-ไลน์ ทรานสปอร์ต เสริมแกร่งการศึกษา “พี่สอนน้อง ปี 2”

ประจวบคีรีขันธ์-ไลน์ ทรานสปอร์ต เสริมแกร่งการศึกษา “พี่สอนน้อง ปี 2”

ภาพ-ข่าว:พิสิษฐ์ รื่นเกษม

              เอสวีแอล กรุ๊ป(SVL Group) กลุ่มธุรกิจขนส่งทางบก โดยบริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด ส่งทีมพนักงานร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์วิชาชีพด้านโลจิสติกส์ และงานขนส่งสินค้าหมวดหมู่ต่างๆ เพื่อเสริมทักษะด้านการเรียนรู้ที่มีมากกว่าในตำราเรียน ให้กับน้องๆ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.และปวส. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน กว่า 30 คน ตาม“โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชากับสถานประกอบการ (พี่สอนน้อง ปี 2)” ประจำปี 2566 โดยมีนายประพฤติ พฤศชนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับทีมวิทยากร ณ ห้องประชุมทองมงคล วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!