อยุธยา-แต่งตั้ง“พระอาจารย์แก้ว” เจ้าอาวาสวัดตะโก เป็นฐานานุกรมที่ “พระครูปลัดสุวัฒนเถรคุณ”

อยุธยา-แต่งตั้ง“พระอาจารย์แก้ว” เจ้าอาวาสวัดตะโก เป็นฐานานุกรมที่ “พระครูปลัดสุวัฒนเถรคุณ”

ภาพ – ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

             เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ที่พระมหาธาตุเจดีย์มงคลสิทธาจารย์ วัดตะโก อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช)หรือ “สมเด็จธงชัย” ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ในการที่ พระพรหมวชิรานุวัตร แต่งตั้งให้พระครูปลัดจริยวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดตะโก ดำรงตำแหน่งฐานานุกรมที่ พระครูปลัดสุวัฒนเถรคุณ โดยมีคณะศิษยานุศิษย์เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
               โดยเมื่อช่วงเช้าวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ที่พระอุโบสถวัดบพิตรพิมุข วรวิหาร กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ พัดยศ ผ้าไตร และเครื่องประกอบสมณศักดิ์ ไปถวายแด่ พระพรหมวชิรานุวัตร (อาทร อินฺทปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุข วรวิหาร ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนา พระธรรมปริยัติโมลี ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิรานุวัตร ปริยัติกิจโกศล โสภณภารธุราทร ปสาทกรธรรมสาธก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดบพิตรพิมุข วรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป ในการนี้พระพรหมวชิรานุวัตร ได้แต่งตั้งพระครูปลัดจริยวัฒน์ หรือ “พระอาจารย์แก้ว” ดำรงตำแหน่งฐานานุกรมที่ พระครูปลัดสุวัฒนเถรคุณ สุนทรธรรมวิจิตร ตรีปีฎกธรรมรักขิต เจ้าอาวาสวัดตะโก ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!