เชียงใหม่-อำเภอแม่แจ่ม เชิญชวนเที่ยว “งานมหกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่าแม่แจ่ม”

เชียงใหม่-อำเภอแม่แจ่ม เชิญชวนเที่ยว “งานมหกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่าแม่แจ่ม”

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่

            อำเภอแม่แจ่ม เชิญชวนเที่ยว “งานมหกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่าแม่แจ่ม ครั้งที่ 28” วันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ นี้ ร่วมส่งเสริมอนุรักษ์พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าตีนจก ผ้าชนเผ่าของอำเภอแม่แจ่ม ที่สืบทอดจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน
            วันนี้ (7 ก.พ.66) นายมิตร ใจบุญตระกูล ปลัดอำเภอแม่แจ่ม เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ว่า อำเภอแม่แจ่ม เตรียมจัด “งานมหกรรมผ้าตีนจกและวัฒนธรรมชนเผ่าอำเภอแม่แจ่ม” ระหว่างวันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม และลานหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่แจ่ม ซึ่งอำเภอแม่แจ่ม กำหนดจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าตีนจกผ้าชนเผ่าของอำเภอแม่แจ่ม และส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่นของชนเผ่า รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว และเกิดการสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งยังเป็นการเชิดชูเกียรติแม่ครูผ้าทออำเภอแม่แจ่ม ที่สืบทอดจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันด้วย
            ภายในงาน มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การประกวดชุดผ้าตีนจกและชุดชนเผ่าประยุกต์ นิทรรศการแสง สี เส้นทอ การแสดงดนตรี การประกวดรำวงประยุกต์ การแข่งกลองหลวงชน การประกวดเยาวชนทอผ้าตีนจก การแข่งขันล่องแพแม่น้ำแจ่ม กาดมั่วคัวฮอม การนัดเมืองแจ๋ม และอีกมากมาย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!