เชียงใหม่-ขนส่งฯตรวจเข้มรถควันดำ แก้ปัญหามลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

เชียงใหม่-ขนส่งฯตรวจเข้มรถควันดำ แก้ปัญหามลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจัหวัดเชียงใหม่

               วันนี้ (7 ม.ค. 66) นายยุทธศาสตร์ ด่านบุญเรือง หัวหน้ากลุ่มวิชาการสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ จังหวัดเชียใหม่ ถึงการดำเนินการตรวจจับรถควันดำ เพื่อควบคุมมลพิษจากยานพาหนะในเขตเมือง และร่วมแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนแก้ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง
               โดยขณะนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบควันดำรถ โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องบนถนนสายหลักและสายรอง บริเวณจุดจอดรถโดยสารสาธารณะ และสถานประกอบการในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ ซึ่งหากตรวจพบรถที่มีค่าควันดำเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด คือ เกิน 30 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป เจ้าหน้าที่จะติดสัญลักษณ์ห้ามใช้ และสั่งให้เจ้าของรถดำเนินการแก้ไขทันที
                ขณะเดียวกันสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ยังเข้มงวดกับการตรวจสภาพรถ กับสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ สาขาอำเภอฝาง สาขาอำเภอแม่แตง และสาขาอำเภอจอมทอง รวมถึงมีการตรวจสอบยานพาหนะของหน่วยงานราชการให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน เพื่อป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากรถยนต์ราชการในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และกำกับดูแลสถานตรวจสภาพรถ หรือ ตรอ. ให้เข้มงวดการตรวจวัดควันดำรถทุกคันที่เข้ารับการตรวจสภาพ
               ทั้งนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว หากพบเห็นรถสาธารณะทุกประเภทที่ปล่อยควันดำ สามารถแจ้งรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์สำนักงานขนส่งตังหวัดเชียงใหม่ หรือทาง Facebook สำนักงานจนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!