เกี่ยวแล้ว…แปลงนาพุทธภูมิ นำไปกวนข้าวยาโค

เกี่ยวแล้ว…แปลงนาพุทธภูมิ นำไปกวนข้าวยาโค

ภาพ-ข่าว:นายหัวไทร

เริ่มเกี่ยวข้าวในแปลงนาพุทธภูมิ ของ “ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ” ส.ส.เขต 1 นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ
เพื่อนำไปกวนเป็นข้าวยาโค หรือข้าวทิพย์ ที่นำไปใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในวันเพ็ญเดือนสาม

              ดร.รงค์ บอกว่า แปลงนาพุทธภูมิ ที่หว่านไว้เมื่อสี่เดือนก่อน กำลังออกรวงทันกับการเก็บเกี่ยว เพื่อนำไปกวนข้าวยาโคพอดี ตอนนี้มี 2-3 วัดแล้วที่มาขอเก็บเกี่ยวข้าวในแปลงนาพุทธภูมิ เพื่อนำไปกวนเป็นข้าวทิพย์ หรือข้าวยาโค หรือข้าวมธุปายาส  การกวนข้าวทิพย์ เป็นพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์ที่ปะปนกับพิธีกรรมของศาสนาพุทธ โดยอ้างถึงเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลที่นางสุชาดาได้ปรุงข้าวมธุปายาสถวายพระโคตมพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้ ถือกันว่าข้าวมธุปายาสเป็นของทิพย์ เมื่อได้จัดทำขึ้นจึงเรียกว่า ข้าวทิพย์ ในประเทศไทย ชาวบ้านจะทำในเทศกาลวันเพ็ญเดือนสามบ้าง วันเพ็ญเดือนหกบ้าง หรือบางพื้นที่จัดพิธีกวนข้าวทิพย์ช่วงวันออกพรรษา ถวายพระสงฆ์เพื่อเป็นการสักการบูชา ซึ่งถือเป็นสิริมงคลกับตนเองถ้ารับประทาน การกวนข้าวทิพย์ต้องอาศัยความสามัคคีจากชาวบ้านจึงจะสำเร็จลงได้ การที่ทำในวันออกพรรษา เพื่อถวายเป็นเครื่องสักการบูชา และรับเสด็จพระพุทธองค์ที่เสด็จจากจำพรรษาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ประเพณีกวนข้าวทิพย์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทย สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลต่าง ๆ เมื่อปี พ.ศ. 2556

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!