นครสวรรค์-อบจ.ร่วม แฟรี่แลนด์ คณะมุนษ์ฯ ม.ราชภัฏ ประชุมหารือแนวทางการจัด “หอศิลป์เมืองศิลปะนครสวรรค์”

นครสวรรค์-อบจ.ร่วม แฟรี่แลนด์ คณะมุนษ์ฯ ม.ราชภัฏ ประชุมหารือแนวทางการจัด “หอศิลป์เมืองศิลปะนครสวรรค์”

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

อบจ.นครสวรรค์ ร่วม แฟรี่แลนด์ คณะมุนษ์ฯ ม.ราชภัฏ ประชุมหารือแนวทางการจัด “หอศิลป์เมืองศิลปะนครสวรรค์”

         เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติอบจ.นครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วย นายมานพ บุญผสม นายเชิดพันธุ์ มาศรี นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายก อบจ.นครสวรรค์ นายสันติ จันทร์เผิบ รองปลัด อบจ.นครสวรรค์ และนายพิสิษฐ์ สุวรรณศรี หัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ ร่วมประชุมและปรึกษาหารือแนวทางการจัดโครงการปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม นานาชาติ เพื่อวางแผนในอนาคตให้จังหวัดนครสวรรค์เป็นเมือง ศิลปะท่องเที่ยว“หอศิลป์นครสวรรค์”โดยประชุมร่วมกับ รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ และนายสันติ คุณาวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แฟรี่แลนด์ สรรพสินค้า จำกัด จ.นครสวรรค์
         โครงการปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมนานาชาติ หรือ Nakhon Sawan International Art Workshop and Exhibition นั้นเป็นโครงการที่เตรียมความพร้อมในการผลักดันให้ จังหวัดนครสวรรค์เป็นเมืองศิลปะ (Art City) ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่ แลกเปลี่ยน และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านศิลปะจากวิทยากรที่มาร่วมกิจกรรม ของศิลปินไทย และศิลปินนานาชาติ เพื่อเผยแพร่ ถ่ายทอดผลงาน แนวคิด และภูมิปัญญาของศิลปินทางด้านทัศนศิลป์ ในมุมของศิลปะร่วมสมัย ให้ปรากฏสู่สาธารณชนไปยังกลุ่มเป้าหมาย เช่น นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนผู้สนใจใน จ.นครสรรค์ และเพื่อเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างต่อสังคมภายนอกอีกด้วย
         โดยกำหนดจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานศิลปะ ในวันที่ 11 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงภาพยนต์เก่า ห้างสรรพสินค้าแฟรี่แลนด์ จ.นครสวรรค์ ซึ่งภายในงานจะมีการนำเสนอผลงานศิลปะ การจัดนิทรรศการศิลปินที่มีชื่อเสียง และผลงานนักศึกษาของ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ อีกทั้งเป็นการเปิดตัวศิลปินในท้องถิ่นของจ.นครสวรรค์ เพื่อเป็นการนำร่องสร้างบรรยากาศก่อนที่จะจัดกิจกรรมใหญ่ในอนาคต

         นายก อบจ.นครสวรรค์ กล่าวว่า “การนำเสนอโครงการนี้เป็นแนวคิดที่ดี และเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเพราะทุกอาชีพควรมีศิลปะในใจ เป็นอาชีพที่ไม่มีวันตาย ถึงจะมีเทคโนโลยีเข้ามาใหม่แค่ไหน แต่ยังคงต้องมีงานศิลปะร่วมด้วยเสมอ ซึ่ง เราควรจะวางแผนให้มีรูปแบบระยะยาว และขับเคลื่อนร่วมกันซึ่งต้องไม่ขัดต่อระเบียบทางราชการ”

          “และการที่จะทำให้จังหวัดนครสวรรค์เป็นเมืองศิลปะนั้น ควรควบคู่ไปกับเทคโนโลยี ศิลปะ และวัฒนธรรมที่คงไว้ วางรากฐานเพื่ออนาคตและมีกิจกรรมนำร่องเพื่อดึงดูดศิลปินทั่วโลก เช่น อาจจะมีการเชิญศิลปินที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของต่างชาติเข้ามาร่วมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ซึ่งอบจ.นครสวรรค์ มีโครงการที่จะทำในอนาคตและสร้างเครือข่ายร่วมกัน จะทำอย่างไรให้วงการนี้สั่นสะเทือน เป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดนครสวรรค์เพิ่มมากขึ้น” นายก อบจ. กล่าวในที่สุด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!