ตาก-เปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ครั้งที่ 2/2566

ตาก-เปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ครั้งที่ 2/2566

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

       วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายสัญญา เพชรเศษ นายอำเภอพบพระ มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ พรมมา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ครั้งที่ 2/2566 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) ครั้งที่ 2/2566 การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอพบพระ ครั้งที่ 2/2566
โดยได้นำความห่วงใย และนโยบายของนายกรัฐมนตรี รัฐบาล และผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มาชี้แจงต่อที่ประชุม และหารือบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนงานต่างๆ ให้เกิดผลบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ณ ห้องประชุมศูนย์การแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) หมู่ที่ 7 ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!