ชลบุรี-อธิบดีกรมการกงสุล เปิดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเมืองพัทยา

ชลบุรี-อธิบดีกรมการกงสุล เปิดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเมืองพัทยา

“พร้อมเปิดตัว ตู้รับคำร้องอัตโนมัติเพื่อทพหนังสือเดินทางด้วยตนเอง (Kiosk) แห่งแรกในภูมิภาคตะวันออก”

               วันที่ 6 ก.พ.66 นายรุจ ธรรมมงคล อธิบดีกรมการกงศุล เป็นประธานกล่าวเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเมืองพัทยาแห่งใหม่ บริเวณชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยา จ.ชลบุรี โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา และผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติในพิธี
               สำหรับสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา ตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 4 ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยา จ.ชลบุรี บนพื้นที่รวมขนาดกว่า 650 ตารางเมตร เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น. และปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์
              โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกต่อผู้มาติดต่อราชการ ทั้งเรื่อง จัดที่จอดรถ จัดที่พักคอยและเชื่อมต่อสัญญาณไปยังจอที่วีภายในศูนย์การค้าเพื่อสะดวกในการเรียกคิว จัดเตรียมป้ายประชาสัมพันธ์และบอกทางพร้อมเจ้าหน้าที่แนะนำเส้นทาง ในการนี้ยังได้เปิดตัวตู้รับคำร้องอัตโนมัติเพื่อทำหนังสือเดินทางด้วยตนเอง (Kiosk) แห่งแรกในภูมิภาคตะวันออก ถือเป็นเทคโนโลยีตู้หนังสือเดินทางระบบใหม่ที่สามารถดำเนินการได้เสร็จสิ้นใน 5 นาที

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!